کد خبر: ۲۱۲۴۳۷
تاریخ انتشار: ۰۷:۰۱ - ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ - 22 August 2023
انتشار نتایج ۷۰ تا ۸۰ صندوق سرمایه‌گذاری از سال آینده با هدف آگاهی سرمایه گذاران از بازدهی، ریسک ها و کیفیت مدیریت، اجباری خواهد شد.

انتشار نتایج ۷۰ تا ۸۰ صندوق سرمایه‌گذاری از سال آینده با هدف آگاهی سرمایه گذاران از بازدهی، ریسک ها و کیفیت مدیریت، اجباری خواهد شد.

 قاسم محسنی مدیرعامل رتبه بندی اعتباری برهان در خصوص رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به سنا گفت: اسفند سال گذشته سازمان بورس رتبه‌ بندی ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ را الزامی کرد و شرکت برهان نیز به عنوان اولین شرکت رتبه بندی، روش رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را در دو بخش درجه بندی عملکرد و رتبه بندی کیفیت مدیریت به تایید سازمان بورس رساند.

وی افزود: از بین ۷۰ تا ۸۰ صندوق سرمایه‌گذاری مشمول این مصوبه با ۴۷ صندوق سرمایه‌گذاری، قرارداد منغقد شده است. انتشار نتایج رتبه‌بندی در سال جاری در اختیار مدیران صدوق های سرمایه‌گذاری است اما از سال آینده انتشار رتبه ها الزامی خواهد بود تا سرمایه‌گذاران نسبت به بازدهی، ریسک ها و کیفیت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری آگاهی یابند.

نگار کریمی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: