اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: تهران
اذان صبح
۰۵:۴۰:۴۸
طلوع افتاب
۰۷:۰۶:۰۶
اذان ظهر
۱۳:۱۲:۱۴
غروب آفتاب
۱۹:۱۷:۴۵
اذان مغرب
۱۹:۳۴:۵۰