کد خبر: ۱۸۸۴۶۶
تاریخ انتشار: ۰۱:۴۳ - ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - 02 December 2020
حسب اعلام بانک مرکزی و در راستای اجرایی شدن ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، از ۲۲ آذرماه امسال صدور چک در وجه حامل مجاز نبوده و ضروری است تمامی چک ها در وجه ذینفع مشخص صادر شود.

 حسب اعلام بانک مرکزی و در راستای اجرایی شدن ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، از ۲۲ آذرماه امسال صدور چک در وجه حامل مجاز نبوده و ضروری است تمامی چک ها در وجه ذینفع مشخص صادر شود.


به گزارش روابط عمومی بانک ملت، از تاریخ یادشده، ثبت هویت دارنده چک به همراه اقلام اطلاعاتی چک اعم از مبلغ، تاریخ سررسید چک و ثبت تمامی نقل و انتقالات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی تحت عنوان سامانه پیچک (پیمایش مبادلات چک) الزامی خواهد شد.


بر اساس این گزارش، طبق ابلاغ بانک مرکزی از تاریخ ۲۲ آذرماه سال جاری، بانک ها مکلفند چک هایی را که از تاریخ یادشده به مشتری تخصیص می دهند، پس از استعلام از سامانه صیاد (پیچک) و اطمینان از ثبت و عدم مغایرت مشخصات فیزیک چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه یادشده، کارسازی کنند.


براساس ابلاغ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرآیند ثبت صدور چک ازسوی صاحب حساب و تایید آن ازسوی گیرنده چک (ذینفع) به این شکل است که صاحب حساب (صادر کننده چک) بعد از تحریر فیزیک چک باید به سامانه بانکداری اینترنتی یا همراه بانک خود (بانکی در آن حساب دارد) وارد شود و با انتخاب گزینه مربوطه به شرح زیر نسبت به ثبت اطلاعات چک اقدام کند:


۱- درج اطلاعات چک اعم از شناسه صیاد، سری و سریال چک، مبلغ ، تاریخ سررسید ، شماره ملی/شناسه ملی/شماره فراگیر و نام ذینفع چک
۲- کنترل اقلام اطلاعاتی چک ازسوی بانک عهده و ارسال آن به سامانه صیاد ( پیچک )
۳- کنترل شناسه صیاد و فقدان چک برگشتی، زنده بودن صادرکننده و گیرنده و... از سوی بانک مرکزی و ثبت موقت اطلاعات در سامانه صیاد (پیچک) یا عدم ثبت چک و نمایش پیغام خطا
۴- تحویل فیزیک چک از سوی صاحب حساب به ذینفع
سپس گیرنده چک (ذینفع) باید به سامانه بانکداری اینترنتی یا همراه بانک خود (بانکی در آن حساب دارد) وارد شود و با انتخاب گزینه مربوطه به شرح ذیل نسبت به تایید دریافت چک اقدام کند:
۱- درج شناسه صیاد چک و استعلام و کنترل اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد (پیچک)
۲- کنترل اقلام اطلاعاتی چک از سوی بانکِ مشتری و ارسال آن به سامانه صیاد (پیچک)
۳- کنترل مشخصات ذینفع و ثبت قطعی از سوی بانک مرکزی
این گزارش می افزاید: از تاریخ یادشده ثبت انتقال چک در سامانه صیاد ( پیچک) جایگزین پشت نویسی چک خواهد شد.


بر این اساس، فرآیند ثبت انتقال چک از سوی دارنده چک و تایید آن از سوی گیرنده چک (ذینفع جدید) نیز به این ترتیب است که دارنده چک (ذینفع فعلی) باید به سامانه بانکداری اینترنتی یا همراه بانک خود (بانکی در آن حساب دارد) وارد شود و با انتخاب گزینه مربوطه به شرح زیر نسبت به انتقال چک اقدام کند:


۱- درج شناسه صیاد و شماره ملی/شناسه ملی/شماره فراگیر و نام ذینفع جدید
۲- کنترل اقلام اطلاعاتی چک و مشخصات ذینفعان ازسوی بانک مشتری و ارسال آن به سامانه صیاد (پیچک)
۳- کنترل مالکیت انتقال دهنده، وضعیت چک و زنده بودن صادرکننده و گیرنده ازسوی بانک مرکزی و ثبت موقت اطلاعات در سامانه پیچک یا عدم ثبت چک و نمایش پیغام خطا به مشتری
۴- تحویل فیزیک چک از سوی ذینفع فعلی به ذینفع جدید


سپس ذینفع جدید چک باید به سامانه بانکداری اینترنتی یا همراه بانک خود (بانکی در آن حساب دارد) وارد شود و با انتخاب گزینه مربوطه به شرح ذیل نسبت به تایید انتقال چک اقدام کند:


۱- درج شناسه صیاد چک و استعلام و کنترل اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد (پیچک)
۲- کنترل اقلام اطلاعاتی چک از سوی بانکِ مشتری و ارسال آن به سامانه صیاد ( پیچک)
۳- کنترل مشخصات ذینفع و ثبت قطعی ازسوی بانک مرکزی


با اجرایی شدن این دستورالعمل، مشتریان بانک ها که در مبادلات تجاری از ابزار چک استفاده می کنند لازم است به این نکات مهم در فرآیند جدید توجه داشته باشند:


*باتوجه به اینکه مشتری باید عملیات ثبت (صدور چک)، تایید ( ازسوی ذینفع) و انتقال چک را در محیط های غیرحضوری (در شرایط کنونی سامانه بانکداری اینترنتی) انجام دهد، بنابراین مشتریان تا قبل از عملیاتی شدن سامانه یادشده نسبت به مراجعه به شعب بانک و تخصیص رمز خدمات غیرحضوری خود اقدام کنند.
*به منظور ایجاد امکان ثبت عملیات صدور یا انتقال چک در سامانه پیچک صاحب حساب و ذینفع چک باید نزد یکی از بانک ها دارای حساب و کد شهاب باشند.
* در صورتی که چک از محل حساب اشتراکی یا حقوقی صادره شده باشد، باید مشخصات امضاکنندگان چک طبق شرایط برداشت حساب در سامانه صیاد (پیچک) ثبت شود.
* در صورتی که چک بیش از یک ذینفع داشته باشد، انتقال چک منوط به ثبت عملیات انتقال چک ازسوی ذینفعان در سامانه صیاد (پیچک) است.
*در صورتی که ذینفع چک شخص حقوقی باشد باید ترکیب امضاکنندگان مجاز طبق شرایط برداشت نسبت به تایید انتقال چک اقدام کنند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: