برچسب ها
: در حال حاضر دیگر یک مدیر روابط عمومی نمی تواند همه ارکان نظام افکار عمومی را در اختیار بگیرد. تک تک اعضای سازمان باید مثل یک خانواده بزرگ از مجموعه ای که در آن فعالیت می کنند حفاظت کنند.
کد خبر: ۲۰۰۳۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۵

، مجمع متخصصین ایران در نخستین جشنواره نام و نشان ماندگار، بانک شهر را به عنوان واحد برگزیده در میان همه بانک‌ها در حوزه اصالت برند معرفی کرد‌.
کد خبر: ۴۶۰۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۳۰