کد خبر: ۱۸۵۳۳۵
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۲ - ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - 05 October 2020
"بساما"در نیمه نخست سال99؛
بیمه سامان در شش ماه نخست سال جاری 711 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرد که سهم بیمه های زندگی در این دوره 282میلیارد تومان بود که شاهد رشد نزدیک به 34 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.

رشد34 درصدی بیمه های زندگی/ ثبت تراز مثبت417 میلیارد تومانبه گزارش بانکداری ایرانی ،بیمه سامان در شش ماه نخست سال جاری 711 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرد که سهم بیمه های زندگی در این دوره 282میلیارد تومان بود که شاهد رشد نزدیک به 34 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.

براساس تازه ترین گزارش فعالیت ماهیانه بیمه سامان منتهی به پایان شهریور ماه سال جاری ، این شرکت 711میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد و درمقابل 294 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد که حاصل آن ثبت تراز عملیاتی مثبت 417 میلیارد تومان بود.

بیمه سامان در دوره مشابه سال گذشته ترازعملیاتی مثبت 323 میلیارد تومان را ثبت کرده بود که در سال جاری شاهد رشد 29 درصدی بود حق بیمه تولیدی این شرکت 21 درصد رشد کرد و خسارت پرداختی تنها 11 درصد افزایش داشته است ، اختلاف 10درصدی رشد حق بیمه تولیدی بیمه سامان نسبت به خسارت پرداختی نشان دهند عملکرد مطلوب این شرکت هم دربخش گسترش سهم بازار و کتنرل ریسک است.


این شرکت فرابورسی در این دوره زمانی بیشترین حق بیمه را از سه سرفصل زندگی اندوخته داربا سهم 35 درصد ، درمان با سهم 25درصد و ثالث با سهم 9 درصد صادر کرد و دربخش خسارت هم بیشترین خسارت را درسه سر فصل بیمه درمان با سهم 54 درصد ، زندگی اندوخته دار با سهم 24 درصد وثالث با سهم 6 درصد پرداخت کرد.

حق بیمه تولید شده در بیمه ها زندگی این شرکت بیمه ای در نیمه نخست سال گذشته 282 میلیارد تومان بود که درنیمه نخست سال جاری با افزایش نزدیک به 34 درصدی به رقم 282 میلیارد تومان رسید.

بر همین اساس سهم بیمه های زندگی در نیمه نخست سال جاری در پرتفوی بیمه سامان نسبت به دوره مشابه سال گذشته 5 درصد افزایش داشته است که حاکی از اتهام ویژه این شرکت به این رشته های بیمه ای است سهم این رشته ها در سال گذشته 36 درصد بود که درسال جاری به 41 درصد رسید.

بر اساس این گزارش بیمه سامان در شهریور ماه سال جاری 153 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرد و در مقابل 63 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد و تراز عملیاتی مثبت 90 میلیارد تومان ثبت کرد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: