کد خبر: ۱۸۴۹۱۴
تاریخ انتشار: ۰۸:۴۰ - ۰۸ مهر ۱۳۹۹ - 29 September 2020
بیمه دی درنیمه نخست سال جاری؛
بیمه دی در دو فصل نخست سال جاری 462 میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته نزدیک به 115 در صد رشد داشته است و همچنین دراین دوره سهم بیمه های زندگی در پرتفوی این شرکت 9 درصد افزایش داشته است.

از رشد 115 درصدی حق بیمه تولیدی تا افزایش 9درصدی سهم بیمه های زندگیبه گزارش بانکداری ایرانی ، بیمه دی در دو فصل نخست سال جاری 462 میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته نزدیک به 115 درصد رشد داشته است و همچنین دراین دوره سهم بیمه های زندگی در پرتفوی این شرکت 9 درصد افزایش داشته است.

براساس آخرین گزارش ماهیانه بیمه دی منتهی به پایان شهریور ماه سال جاری، این شرکت فرابورسی 462 میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد و درمقابل یک هزار و 85 میلیارد تومان خسارت به بیمه گذاران پرداخت کرد. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته این شرکت خصوصی 215 میلیارد تومان حق بیمه تولید کرده بود و 953 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده بود.

براساس این گزارش حق بیمه تولیدی این شرکت در نیمه نخست سال جاری نسبت دوره مشابه سال گذشته 115 درصد افزایش داشت در حالی که خسارت پرداختی این شرکت در این دوره زمانی تنها 14 درصد افزایش داشته است که نشان دهند عملکرد مطلوب این شرکت هم دربخش افرایش حق بیمه صادره و هم کنترل خسارت ها و ریسک بیمه نامه هاست .

بیمه دی در این دوره بیشترین حق را از بیمه نامه های درمان با سهم 48 درصدی ، ثالث با سهم 19 درصدی و زندگی اندوخته د ار با سهم 12 درصدی دریافت کرد. نکته مهم در عملکرد شش ماه نخست سال جاری این شرکت، افزایش سهم بیمه های زندگی دراین دوره است به طوری که 15 درصد از پرتفوی شش ماهه این شرکت را بیمه های زندگی تشکیل می دهند درحالی که در دوره مشابه سال گذشته سهم آنها تنها 6 درصد بوده است.

در بخش جبربان خسارت این شرکت فرابورسی بیشترین خسارت را به بیمه درمان با سهم 94 درصدی ، ثالث با سهم 3 درصدی ، بدنه خودرو، آتش سوزی و زندگی غیر اندوخته دار هر کدام با سهم یک درصدی پرداخت کرد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: