کد خبر: ۱۸۳۶۹۵
تاریخ انتشار: ۰۰:۱۸ - ۱۰ شهريور ۱۳۹۹ - 31 August 2020
در بین این ده شرکت بیمه ، "آسیا "بیشترین حق بیمه تولیدی را با رقم ۲۳ هزار و ۱۱ میلیارد و ۵۹ میلیون ریال و به تبع آن بیشترین خسارت پرداختی را با مبلغ ۱۴ هزار و ۵۵ میلیارد و ۲۳۸ میلیون ریال به خود اختصاص داده است . بعد از بیمه آسیا ، بیمه پاسارگاد با رقم ۱۶ هزار و ۹۹۶ میلیارد و ۸۸۶ میلیون ریال در رتبه دوم  قرار دارد. 

بانکداری ایرانی ـ  بررسی ده شرکت برتر بیمه نشان می دهد که وضعیت دریافت و پرداخت شرکت‌های بیمه در چه شرایطی است.
 
به گزارش بانکداری ایرانی ، در بین این ده شرکت بیمه، " آسیا "بیشترین حق بیمه تولیدی را با رقم ۲۳ هزار و ۱۱ میلیارد و ۵۹ میلیون ریال و به تبع آن بیشترین خسارت پرداختی را با مبلغ ۱۴ هزار و ۵۵ میلیارد و ۲۳۸ میلیون ریال به خود اختصاص داده است . بعد از بیمه آسیا ، بیمه پاسارگاد با رقم ۱۶ هزار و ۹۹۶ میلیارد و ۸۸۶ میلیون ریال در رتبه دوم  قرار دارد. 
 
 حق بیمه صادره بیمه آسیا 27 درصد رشد کرد

بیمه آسیا  موفق شده ۲۹ هزار و ۳۰۷ میلیارد و ۱۸ میلیون ریال حق بیمه صادر کند که نسبت به همین مدت در سال گذشته رشدی ۲۷ درصدی را نشان می‌دهد.

 شرکت بیمه آسیا توانسته میزان فروش خود را از ۲۳ هزار و ۱۱ میلیارد و ۵۹ میلیون ریال در پایان مرداد سال گذشته به رقم ۲۹ هزار و ۳۰۷ میلیارد و ۱۸ میلیون ریال برساند و میزان حق بیمه تولیدی این شرکت در پنجمین ماه از سال جاری ۴۰ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده است.

بیمه آسیا  بالغ بر ۱۴ هزار و ۵۵ میلیارد و ۲۳۸ میلیون ریال خسارت به بیمه‌گذاران خود پرداخت کرده  است. 

از مجموع کل پرتفوی ۵ ماهه امسال بیمه آسیا، تنها ۱۹ درصد به رشته بیمه درمان، ۴۱ درصد به بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین، ۱۶۳ درصد بیمه بدنه خودرو، ۹ درصد بیمه زندگی، ۵ درصد بیمه مسئولیت و ۴ درصد بیمه آتش‌سوزی اختصاص دارد. همچنین از کل خسارت پرداخت شده در این مدت، سهم بیمه درمان ۲۱ درصد، شخص ثالث و حوادث سرنشین ۴۹ درصد، بدنه خودرو ۱۲ درصد، بیمه زندگی ۸ درصد و بیمه مسئولیت ۳ درصد برآورد شده است.

​سهم 59 درصدی بیمه های زندگی در پرتفوی "بپاس"

شرکت بیمه پاسارگاد  ۱۶ هزار و ۹۹۶ میلیارد و ۸۸۶ میلیون ریال کل حق بیمه تولیدی  در ۵ ماه ابتدای امسال است. از کل پرتفوی این شرکت تا پایان مرداد سال جاری ۵۹ درصد به رشته بیمه زندگی اندوخته‌دار و ۷ درصد به رشته بیمه زندگی غیراندوخته‌دار اختصاص دارد.  

از کل میزان فروش بیمه پاسارگاد تا پایان مرداد امسال، ۶ درصد به بیمه درمان، ۱۸ درصد به بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین اختصاص دارد و سهم رشته‌های بیمه بدنه خودرو و بیمه مسئولیت تنها ۳ درصد است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی شرکت یادشده از ۲۳ درصد در پایان مرداد پارسال به ۲۱ درصد در پایان مرداد امسال کاهش یافته و بیمه پاسارگاد بالغ بر ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد و ۴۴۱ میلیون ریال تا پایان مرداد ۹۹ خسارت پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه پارسال رشدی ۳۴ درصدی را تجربه کرده است.

سهم رشته بیمه درمان از میزان خسارت ۵ ماهه بیمه پاسارگاد ۱۷ درصد، بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین ۳۰ درصد، بیمه زندگی ۳۷ درصد، بیمه بدنه خودرو ۸ درصد و بیمه آتش‌سوزی و مسئولیت هرکدام ۳ درصد بوده است.

بیمه البرز ۷ درصد بیشتر بیمه نامه فروخت 

شرکت بیمه البرز  در ۵ ماه نخست سال جاری ۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته حق بیمه صادر و البته ۸ درصد خسارت کمتری پرداخت کرده که نتیجه آن کاهش نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی از ۵۵ درصد به ۴۷ درصد بوده است.

حق بیمه تولیدی شرکت بیمه البرز، از ۱۲ هزار و ۲۹۹ میلیارد و ۷۴ میلیون ریال در پایان مرداد سال گذشته به ۱۳ هزار و ۱۲۱ میلیارد و ۹۲۱ میلیون ریال در پایان مرداد امسال افزایش یافته است.

از کل میزان حق بیمه تولیدی بیمه البرز در ۵ ماه نخست امسال ۲۲ درصد به رشته بیمه درمان، ۳۱ درصد به رشته بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین، ۹ درصد بیمه بدنه خودرو، ۱۱ درصد بیمه آتش‌سوزی، ۸ درصد بیمه مسئولیت و تنها ۶ درصد بیمه زندگی بوده است.

۶ هزار و ۱۸۶ میلیارد و ۲۶۱ میلیون ریال کل خسارتی است که شرکت بیمه البرز در پایان مرداد امسال پرداخت شده که از این میزان ۳۹ درصد سهم بیمه درمان، ۲۸ درصد سهم بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین، ۸ درصد بیمه بدنه خودرو، ۸ درصد سهم بیمه زندگی بوده و سهم رشته‌های بیمه مهندسی و مسئولیت هم هرکدام ۵ درصد برآورد شده است.

  رشدی ۳۴ درصدی فروش بیمه پارسیان 

شرکت بیمه پارسیان  در ۵ ماه ابتدایی امسال بیش از ۱۲ هزار و ۹۲ میلیارد و ۲۴۱ میلیون ریال بیمه‌نامه صادر کرده که نسبت به رقم ۹ هزار و ۲۶ میلیارد و ۲۲۴ میلیون ریال در پایان مرداد سال گذشته رشدی ۳۴ درصدی داشته است.

 میزان خسارت پرداختی بیمه پارسیان در پایان مرداد سال گذشته ۵ هزار و ۳۹۱ میلیارد و ۱۴میلیون ریال برآورد شده بود که در پایان مردادماه امسال با رشدی ۱۷ درصدی به رقم ۶ هزار و ۳۱۷ میلیارد و ۹۱۲ میلیون ریال رسیده و به این ترتیب نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی این شرکت از ۶۰ درصد در مرداد سال گذشته با بهبودی ۸ پله‌ای به ۵۲ درصد رسیده است.

از کل حق بیمه تولیدی بیمه پارسیان در ۵ ماه نخست امسال، ۱۵ درصد سهم بیمه تکمیل درمان، ۴۴ درصد سهم بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین، ۱۱ درصد سهم بیمه زندگی، ۱۰ درصد سهم بیمه بدنه خودرو بوده و سهم رشته‌های بیمه مسئولیت و نفت و انرژِ هم هر کدام ۵ درصد برآورد می‌شود.

بیمه دانا دو هزار ۳۹۲ میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد

بیمه دانا در طول پنج ماه نخست سال جاری دو هزار ۳۹۲ میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد و در مقابل یک هزار ۷۶۶میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد  .

براساس آخرین گزارش ماهنامه بیمه دانا این شرکت بیمه ای در مرداد ماه ۵۷۵ میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد و همچنین ۳۳۴ هزار میلیارد تومان خسارت به بیمه گذاران زیان دیده پرداخت کرد.

 بیمه دانا در طی این دوره پنج ماهه حق بیمه تولید شده خود را ۴۳درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داد و همچنین خسارت پرداختی این شرکت ۶۰ درصد افزایش داشت این بیمه خصوصی در پنج ماه نخست سال گذشته تراز عملیاتی مثبت ۵۷۰ میلیارد تومان را ثبت کرد بود که در سال جاری ۱۰ افزایش داشته است.


برهمین اساس دو رشته بیمه ای درمان با سهم ۲۷ درصد و ثالث ۳۹ درصد بیشترین سهم را از حق بیمه تولیدی این شرکت داشته اند و همچنین در بخش پرداخت خسارت بیمه درمان ۳۹ درصد و ثالث ۴۲ درصد سهم داشته اند .

​سهم 39 درصدی بیمه های زندگی در پرتفوی بیمه سامان

شرکت بیمه سامان  میزان فروش خود را در ۵ ماه ابتدای امسال ۱۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد رشد دهد، در حالی که خسارت پرداختی این شرکت در بازه زمانی یادشده  ۶ درصد افزایش یافته است.

 شرکت بیمه سامان در پایان مردادماه امسال بالغ بر ۵ هزار و ۵۷۵ میلیارد و ۳۶۴ میلیون ریال حق بیمه صادر کرده که از کل حق بیمه تولیدی این شرکت ۳۹ درصد به رشته بیمه زندگی شامل ۳۳ درصد بیمه زندگی اندوخته‌دار و ۶ درصد بیمه زندگی غیراندوخته‌دار، ۲۶ درصد بیمه درمان،  ۱۰ درصد بیمه شخص ثالث و ۷ درصد بیمه مسئولیت بوده و سهم رشته‌های بیمه بدنه خودرو، باربری و آتش سوزی هر کدام ۴ درصد و بیمه نفت و انرژی ۳ درصد برآورد شده است.

بیمه سامان در ۵ ماه نخست سال جاری ۲ هزار و ۳۱۱ میلیارد و ۱۱۱ میلیون ریال به بیمه‌گذاران خسارت پرداخت کرده است. سهم رشته بیمه درمان از خسارت‌های پرداخت شده ۵۳ درصد، بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین ۱۱ درصد، بیمه زندگی ۲۷ درصد و بیمه بدنه خودرو و مسئولیت هرکدام ۵ درصد بوده است.

تولید‌ ‌۶ هزار و ۴۲۳ میلیارد ریال حق‌بیمه "ملت"

 میزان فروش و حق بیمه تولیدی شرکت بیمه ملت در پایان مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییر زیادی نکرده و بالغ بر ۶ هزار و ۴۲۳ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال برآورد شده است. این در حالی است که بیمه ملت در مدت ۵ ماه نخست امسال ۲ هزار و ۶۹۶ میلیارد و ۵۴۱ میلیون ریال خسارت پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی ۳۲ درصدی را نشان می‌دهد.  

از مجموع کل حق بیمه تولیدی بیمه ملت در ۵ ماه نخست امسال، ۳۸ درصد در رشته بیمه درمان، ۱۷ درصد رشته شخص ثالث و حوادث سرنشین، ۱۶ درصد بیمه زندگی، ۵ درصد بیمه مسئولیت بوده و سهم رشته‌های بیمه باربری و مهندسی هر کدام ۴ درصد و بدنه خودرو، آتش‌سوزی، هواپیما و انرژی هر کدام ۳ درصد بوده است. این در حالی است که در ۵ ماه ابتدای سال گذشته از کل پرتفوی بیمه ملت، ۳۰ درصد سهم رشته بیمه درمان، ۲۴ درصد سهم بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین، ۱۰ درصد بیمه انرژی، ۱۴ درصد بیمه زندگی بوده و ۴ درصد هم به رشته بیمه مسئولیت، ۳ درصد مهندسی و ۳ درصد بیمه کشتی اختصاص داشته است.

این گزارش نشان می‌دهد که از مجموع کل خسارت پرداخت شده توسط بیمه ملت در پایان مردادماه سال جاری، ۴۶ درصد به رشته بیمه درمان، ۲۱ درصد بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین، ۱۲ درصد بیمه زندگی بوده و سهم رشته‌های بیمه بدنه خودرو، آتش‌سوزی، مسئولیت و نفت و انرژی هرکدام ۴ درصد برآورد می‌شود.

رشد ۲۸ درصدی فروش بیمه‌نامه‌های میهن

 نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی شرکت بیمه میهن در ۵ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۲۹ پله بهبود از ۹۷ درصد به ۶۸ درصد رسیده و میزان فروش بیمه‌نامه‌های این شرکت هم ۲۸ درصد رشد کرده است.

  شرکت بیمه میهن در ۵ ماه نخست امسال بالغ بر یک هزار و ۱۹۸ میلیارد و ۶۲۸ میلیون ریال بیمه‌نامه فروخته که نسبت به رقم فروش ۹۳۷ میلیارد و ۹۵۲ میلیون ریال در ۵ ماه ابتدایی سال گذشته ۲۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. از مجموع فروش ۵ ماهه این شرکت در سال جاری، ۲۴ درصد در رشته بیمه درمان، ۳۱ درصد در رشته شخص ثالث و حوادث سرنشین، ۱۲ درصد بیمه آتش‌سوزی، ۸ درصد مسئولیت و ۱۰ درصد هم بیمه زندگی بوده است.

شرکت بیمه میهن در ۵ ماه نخست امسال بالغ بر ۸۱۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون ریال خسارت به بیمه‌گذاران خود پرداخت کرده که نسبت به رقم خسارت پرداختی در مدت مشابه سال گذشته به میزان ۹۱۱ میلیارد و ۷۸۸ میلیون ریال، کاهشی ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد.از کل خسارت پرداختی بیمه میهن در این مدت، ۵۴ درصد به بیمه درمان، ۳۳ درصد بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین، ۵ درصد بیمه مسئولیت و ۴ درصد بیمه زندگی اختصاص داشته است. رشد ۲۸ درصدی فروش حق بیمه میهن و کاهش ۱۱ درصدی خسارت پرداختی در ۵ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه پارسال باعث شده تا نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی این شرکت از ۹۷ درصد به ۶۸ درصد برسد.

فروش ۴۷۳ میلیارد تومانی بیمه تجارت نو

بیمه تجارت نو توانست در ۵ ماه نخست امسال بالغ بر ۴ هزار و ۷۳۳ میلیارد و ۷۳۹ میلیون ریال بیمه نامه بفروشد.

از مجموع فروش بیمه تجارت نو در پایان مردادماه امسال، ۳۸ درصد به رشته بیمه درمان، ۳۰ درصد شخص ثالث و حوادث سرنشین خودرو، ۱۳ درصد بیمه زندگی اختصاص دارد و سهم رشته‌های بیمه آتش‌سوزی ۴ درصد، مسئولیت، مهندسی و کشتی هر کدام ۳ درصد برآورد می‌شود.

شرکت بیمه تجارت نو همچنین در ۵ ماه ابتدایی سال جاری بالغ بر یک هزار و ۱۱۸ میلیارد و ۲۲۲ میلیون ریال خسارت پرداخت کرده است که از کل خسارت پرداخت شده به بیمه‌گذاران تجارت نو، ۵۴ درصد به رشته بیمه درمان، ۱۱ درصد شخص ثالث و ۱۴ درصد بیمه زندگی مربوط می‌شود. نسبت خسارت به کل فروش بیمه این شرکت در پایان مردادماه امسال ۲۴ درصد برآورد می‌شود.


جهش ۱۱۲ درصدی فروش بیمه دی

 شرکت بیمه دی موفق شده تا در ۵ ماه نخست سال جاری میزان فروش خود را نسبت به ۵ ماه ابتدایی سال گذشته به میزان ۱۱۲ درصد افزایش دهد و میزان خسارت پرداخت شده توسط این شرکت تا پایان مرداد امسال در مقایسه به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.

میزان فروش شرکت بیمه دی در پایان مرداد سال گذشته بالغ بر یک هزار و ۶۴۱ میلیارد و ۷۱۰ میلیون ریال بوده که در پایان مرداد امسال حق بیمه تولیدی این شرکت به رقم ۳ هزار و ۴۷۲ میلیارد و ۴۸۱ میلیون ریال رسیده که نشان از رشد ۱۱۲ درصدی دارد.

این شرکت در حالی در ۵ ماه نخست سال گذشته ۸ هزار و ۳۰ میلیارد و ۷۱۱ میلیون ریال خسارت به بیمه‌گذاران خود پرداخت کرده که در ۵ ماه ابتدای سال جاری میزان خسارت پرداخت شده با رشدی ۶ درصدی به رقم ۸ هزار و ۴۷۴ میلیارد و ۱۲۶ میلیون ریال رسیده است. به این ترتیب نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی بیمه دی از ۴۸۹ درصد در پایان مرداد سال گذشته به رقم ۲۴۴ درصد در پایان مرداد امسال کاهش یافته است.

رشد ۲۳ درصدی فروش بیمه معلم

شرکت بیمه معلم در ۵ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته موفق شده تا ۲۳ درصد بیمه بیشتر بفروشد و نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی این شرکت به ۵۷ درصد رسیده است.

  میزان حق بیمه تولیدی شرکت بیمه معلم از رقم ۹ هزار و ۶۶۷ میلیارد و ۹۱۱ میلیون ریال در ۵ ماه نخست سال گذشته با رشدی ۲۳ درصدی به رقم ۱۱ هزار و ۸۹۳ میلیارد و ۴۴۷ میلیون ریال در ۵ ماه نخست امسال افزایش پیدا کرده است. از مجموع کل حق بیمه تولیدی ۵ ماه نخست امسال این شرکت، ۱۹ درصد در رشته بیمه درمان، ۳۶ درصد در رشته بیمه ثالث و حوادث سرنشین، ۲۶ درصد در رشته بیمه زندگی و ۵ درصد در رشته بیمه بدنه خودرو بوده است.

بیمه معلم در ۵ ماهی که از سال جاری گذشته بالغ بر ۶ هزار و ۷۷۶ میلیارد و ۶۵۹ میلیون ریال خسارت به بیمه‌گذاران خود پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی ۵۵ درصدی را نشان می‌دهد. از مجموع خسارت پرداختی این شرکت در مدت یادشده، ۳۳ درصد در رشته بیمه درمان، ۴۰ درصد در رشته بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین و ۱۸ درصد هم در رشته بیمه زندگی بوده است.


 

 

لیلا فریادرس
خبرهای مرتبط
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: