کد خبر: ۲۰۲۶۶۴
تاریخ انتشار: ۱۷:۲۵ - ۲۴ فروردين ۱۴۰۱ - 13 April 2022
بانک مرکزی از ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری و اضافه برداشت خبر داد که نوع و میزان وثایق توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

بانک مرکزی از ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری و اضافه برداشت خبر داد که نوع و میزان وثایق توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

به گزارش بانکداری ایرانی، بانک مرکزی از ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری و اضافه برداشت خبر داد که نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع بند (جزء ۳ بند د تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱) توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

با عنایت به حکم قانونی فوق، موارد ذیل به استحضار می رسد:

- از این پس اعطای خط اعتباری و اضافه برداشت صرفاً با اخذ وثیقه امکان پذیر خواهد بود.

- بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای اضافه برداشت هستند، نسبت به تودیع وثیقه طبق دستورالعمل اجرایی انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی مصوبه جلسه ۲۷ فروردین سال ۹۸ و اصلاحات بعدی از جمله ارز ،طلا و اوراق بهادار نزد بانک مرکزی اقدام کنند.

- در صورت عدم تصویب به موقع اضافه برداشت بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی ظرف مهلت مشخص که در ضوابط اجرایی ناظر ذکر خواهد شد، بانک مرکزی در چارچوب ساز و کاری مدون و مستمر نسبت به فروش وسایل و استیفای مطالبات اقدام خواهد کرد.

باران ایرمان
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: