کد خبر: ۲۰۲۱۷۳
تاریخ انتشار: ۰۸:۵۱ - ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ - 15 March 2022

بانک مرکزی : بانک مرکزی با هدف تقویت نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی کشور، وظایف «مسوولان نظارت و تطبیق شرعی» شبکه بانکی و همچنین برای اجرای این تکالیف، نسخه اصلاحی «دستورالعمل تایید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته‌های ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) موسسات اعتباری» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

این بانک پیرو بخشنامه قبلی خود با موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل تایید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته‌های ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) موسسات اعتباری» بر‌‌اساس مصوبه هیات عامل بانک مرکزی و همچنین مصوبات مورخ ۲۶ آبان و ١۰ آذر ماه سال جاری شورای فقهی این بانک، مقرر شده با هدف تقویت نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی کشور، در هر یک از بانک‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی یک نفر به‌عنوان «مسوول نظارت و تطبیق شرعی» تعیین شود.

فرد یادشده عضو کمیته رعایت قوانین و مقررات بانک و موسسه اعتباری غیربانکی متبوع نیز محسوب شده و متکفل وظایف زیر خواهد بود:

- انجام وظیفه نظارت و تطبیق شرعی از طریق شناسایی و مدیریت ریسک عدم رعایت موازین فقهی (ریسک شریعت) در تمام سطوح بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و اطمینان از پایش منظم و پیوسته رعایت این موازین در عمل.

- اظهارنظر درخصوص تدوین/ بازنگری دستورالعمل‌‌ها و رویه‌های داخلی بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از جنبه فقهی، قبل از طرح در هیات‌مدیره و اطمینان از رعایت ضوابط شرعی در همه سطوح نظام کنترل داخلی.

- پاسخگویی به ابهامات شرعی و فقهی واحدهای مجری دستورالعمل‌‌ها و رویه‌ها.

- تدوین و ارائه گزارش سالانه انطباق با شریعت در رابطه با عملکرد کلی بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی بر اساس شیوه‌نامه اجرایی تدوین‌شده توسط دبیرخانه شورای فقهی.

- نظارت بر اجرای صحیح دوره‌های تخصصی آموزشی پیشنهادی شورای فقهی در بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی.

ابلاغ نسخه اصلاحی «دستورالعمل تایید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته‌های ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) موسسات اعتباری»

خاطرنشان می‌‌شود در اجرای تکلیف مقرر در مصوبات فوق‌‌الذکر، مراتب در کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و اعمال اصلاحاتی به شرح زیر در «دستورالعمل تایید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته‌های ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) موسسات اعتباری» مورد تایید قرار گرفت.

۱) الحاق بند ۴ به ماده (١١) به شرح زیر:

«بند۴-١١- داشتن سوابق مرتبط با حوزه بانکداری و مالی اسلامی و آشنا با مقررات بانکداری بدون ربا برای داوطلب تصدی سمت «مسوول نظارت و تطبیق شرعی»

۲) الحاق تبصره‌های (۷)، (۸)، (۹) و (١۰) ذیل ماده (۱۱) به شرح زیر:

«تبصره (۷) - یکی از اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) باید به عنوان «مسوول نظارت و تطبیق شرعی» تعیین شود.»

«تبصره (۸) - اعضای مستقل دارای شرایط تخصصی بندهای (١)، (۲) و (٣) این ماده، منوط به برخورداری از شرایط موضوع بند (۴) این ماده می‌‌توانند به صورت همزمان مسوولیت نظارت و تطبیق شرعی را نیز بر عهده داشته باشند.»

«تبصره (٩) - در صورتی که مسوول نظارت و تطبیق شرعی صرفا دارای مسوولیت مزبور باشد، برخورداری از سایر شرایط تخصصی موضوع بندهای (١)، (۲) , (٣) این ماده برای عضو مزبور الزامی نیست.»

«تبصره (١۰) - عضوی که صرفا مسوول نظارت و تطبیق شرعی است، منحصرا در مباحث مرتبط با رعایت الزامات و تطبیق شرعی تصمیم‌‌گیرنده بوده و دارای حق رای است.»

۳) الحاق تبصره به ماده (١۲) به شرح زیر:

«تبصره - در صورتی که مسوول نظارت و تطبیق شرعی صرفا دارای مسوولیت مزبور باشد تعداد اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) علاوه بر عضو مسوول نظارت و تطبیق شرعی باید حداقل مشتمل بر ٣ عضو دیگر باشد.»

۴) الحاق بند (٣) به ماده (١۶) به شرح زیر:

«بند٣-١۶- ارسال مدارک و مستندات داوطلب مسوول نظارت و تطبیق شرعی به دبیرخانه شورای فقهی جهت اخذ تاییدیه آن شورا.»

۵) الحاق یک تبصره به ماده (٣۲) به شرح زیر:

«تبصره (١) - دبیرخانه کمیسیون درخصوص عضوی که صرفا مسوولیت نظارت و تطبیق شرعی را بر عهده دارد، پس از موافقت شورای فقهی بانک مرکزی و اعلام نتیجه از سوی دبیرخانه آن شورا، مراتب تایید یا عدم تایید عزل یا هرگونه تغییر عضو مزبور را به کمیسیون و موسسه اعتباری اعلام می‌‌کند.»

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: