کد خبر: ۱۹۸۱۴۰
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۴ - ۲۰ مهر ۱۴۰۰ - 12 October 2021
رییس بانک مرکزی با اشاره به لزوم تسریع توزیع واکسن و دسترسی عادلانه تمام کشورها از تخصیص ۶۵٠ میلیارد دلار از محل صندوق بین المللی پول جهت مقابله با کرونا و ترمیم اقتصادی کشورها استقبال کرد.

رییس بانک مرکزی با اشاره به لزوم تسریع توزیع واکسن و دسترسی عادلانه تمام کشورها از تخصیص ۶۵٠ میلیارد دلار از محل صندوق بین المللی پول جهت مقابله با کرونا و ترمیم اقتصادی کشورها استقبال کرد.

 علی صالح آبادی در جلسه مجازی گروه ٢۴ صندوق بین المللی پول درخصوص وضعیت جهانی همه گیری کرونا و اثر آن بر اقتصاد کشورها گفت: نشانه های بهبود در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به چشم می خورد اما ابهامات زیاد وجود دارد. اولویت کلیدی گروه ٢۴ واکسیناسیون ملت ها در سطح جهان است. بر این مبنا لازم است تولید و توزیع واکسن در سراسر جهان تسریع شود و تمام کشورها دسترسی عادلانه به واکسن داشته باشند.

وی افزود: حمایت قدرتمند مالی از کشورهای در حال توسعه اهمیت زیادی دارد. از تخصیص ۶۵٠ میلیارد دلار از محل صندوق بین المللی با سازکار مشخص جهت مقابله با کرونا و ترمیم اقتصادی کشورها استقبال می شود. بانک های توسعه چند جانبه نقش مهمی در حمایت از اقدامات مرتبط با همه گیری، کاهش محدودیت های مالی و مقابله با آسیب های بدهی دارند. از بانک جهانی تقاضا می شود راهبری میان مدت برای کمک به کشورهای دارای درآمد متوسط اتخاذ کنند.

صالح آبادی با تاکید بر استقبال از راهبردهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی ادامه داد: این حمایت ها باید با شرایط و ساختارهای اقتصادی کشورها سازگار شوند. کاهش تصاعد کربن باید همگام با تلاش کشورهای در حال توسعه و رفع فقر و نابرابری و رشد اشتغال باشد.

کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین المللی پول هم در این جلسه با اشاره به اقدامات صندوق در زمینه های برنامه ریزی و سرعت بخشی در دسترسی کشورها به واکسن کرونا گفت: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری میلادی ۴٠ درصد کل جمعیت جهان واکسن کرونا را دریافت کنند. تدوین سیاست های اقتصادی و پولی بر مبنای شرایط هر کشور و هدف گیری اقشار آسیب پذیر باید مورد توجه قرار گیرد.

وی به فعالیت ها و اقدام های صندوق بین المللی پول در زمینه های تداوم حمایت از اعضا، تقویت تحلیل ریسک، بررسی تغییرات و افزایش امور مربوط به برنامه توسعه ظرفیت اشاره کرد.

دیوید مالپاس رئیس بانک جهانی هم به وضعیت همه گیری کرونا و متاثر شدن اقتصاد کشورها از این موضوع به توسعه واکسیناسیون و نحوه تامین مالی آن اشاره کرد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: