کد خبر: ۱۹۶۸۸۹
تاریخ انتشار: ۰۸:۵۴ - ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ - 14 August 2021
در گزارش تیرماه شاپرک
شرکت به پرداخت ملت با 682 میلیون تراکنش با سهم 20.20 درصدی از نظر تعداد و مبلغ 1,117 هزار میلیارد ریال با سهم 19/93 درصدی از نظر مبلغ، همچنان مانند ماه های گذشته در صدر شرکت های پرداخت الکترونیک در شبکه شاپرک قرار دارد.

بانکداری ایرانی -شرکت به پرداخت ملت با 682 میلیون تراکنش با سهم 20.20 درصدی از نظر تعداد و مبلغ 1,117 هزار میلیارد ریال با سهم 19/93 درصدی از نظر مبلغ، همچنان  مانند ماه های گذشته در صدر شرکت های پرداخت الکترونیک در شبکه شاپرک قرار دارد.

به گزارش بانکداری ایرانی و بر اساس تازه ترین گزارش اقتصادی شاپرک مربوط به تیرماه 1400، بیش از 3,376میلیون تراکنش با ارزش 5,606 هزارمیلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش‌شده که نسبت به خردادماه رشد 2/04 درصدی در تعداد و 1/42 درصدی در ارزش ریالی داشته است. همچنین از نظر تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرک در تیر ماه سال جاری و ماه مشابه سال گذشته حاکی از آن است که  تراکنش‌های تیر ماه سال جاری نسبت به تیر ماه  سال  گذشته ازنظر تعدادی 17/61درصد و ازنظر ریالی7/82 درصد رشد داشته است.

در گزارش تیرماه شاپرک / 682 میلیون تراکنش سهم به پرداخت ملت
 


سه شرکت به پرداخت ملت ، پرداخت الکترنیک سامان و تجارت الکترونیک پارسیان در بین 12 شرکت پرداخت الکترونیک در شبکه شاپرک در جایگاه اول تا سوم  از نظر تعداد تراکنش ها قرار دارند و این سه شرکت از این نظر  نزدیک به 60 درصد از کل تراکنش های شبکه پرداخت الکترونیک کشور را به خود اختصاص داد اند که حاکی از جایگاه مهم آنها در شبکه پرداخت کشور است .

در گزارش تیرماه شاپرک / 682 میلیون تراکنش سهم به پرداخت ملت
 

همچنین سه شرکت به پرداخت ملت ، پرداخت الکترنیک سامان و تجارت الکترونیک پارسیان در بین 12 شرکت پرداخت الکترونیک در شبکه شاپرک در جایگاه اول تا سوم  از نظر مبلغ تراکنش ها قرار دارند و این سه شرکت از  این نظر نزدیک به 46 درصد از کل مبلغ تراکنش های شبکه پرداخت لکترونیک کشور را به خود اختصاص داد اند که حاکی از جایگاه مهم آنها در شبکه پرداخت کشور است .

در گزارش تیرماه شاپرک / 682 میلیون تراکنش سهم به پرداخت ملت
 

 

 به پرداخت ملت ، پرداخت الکترونیک سامان و کارت اعتباری کیش به ترتیب بیشترین سهم از مبلغ تراکنش های کاتخوان فروشگاهی داشته اند و در بخش ابزار پذیرش اینترنتی سه شرکت پرداخت الکترونیک سامان ، به پرداخت ملت و تجارت الکترونیک پارسیان در رتبه اول تا سوم قرار دارند و همچنین در ابزار پذیرش موبایلی پرداخت الکترونیک سامان ، به پرداخت ملت و تجارت الکترونیک پارسیان به ترتیب بیشترین سهم داشته اند.

در گزارش تیرماه شاپرک / 682 میلیون تراکنش سهم به پرداخت ملت
 

در بخش خرید شرکت های به پرداخت ملت ، پرداخت الکترونیک سامان و کارت اعتباری کیش به ترتیب بیشترین سهم از مبلغ تراکنش های خرید داشته اند و در پرداخت قبض و خرید شارژ سه شرکت پرداخت الکترونیک سامان ، فن آوا کارت  و آسان پرداخت پرشین در رتبه اول تا سوم  از نظر سهم از مبلغ تراکنش های ها قرار دارند .

علی سوری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: