کد خبر: ۱۹۵۳۷۸
تاریخ انتشار: ۱۶:۱۲ - ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ - 12 June 2021
خریداران حقیقی سکه از بانک مرکزی در سال گذشته و تا ۱۰۵ قطعه تا پایان خرداد مهلت پرداخت مالیات دارند در غیر این صورت جریمه ۲.۵ درصدی هر ماه دیرکرد تعلق خواهد گرفت.

خریداران حقیقی سکه از بانک مرکزی در سال گذشته و تا ۱۰۵ قطعه تا پایان خرداد مهلت پرداخت مالیات دارند در غیر این صورت جریمه ۲.۵ درصدی هر ماه دیرکرد تعلق خواهد گرفت.

طبق دستورالعمل سازمان امور مالیاتی، اشخاص حقیقی که سال گذشته از طریق بانک مرکزی اقدام به خرید بیش از ۵ سکه کرده اند باید تا پایان خرداد مالیات پرداخت کنند در غیر این صورت به ازای هر ماه دیرکرد ، ۲.۵ درصد جریمه تعلق خواهد گرفت.

طبق دستورالعمل 8 اردیبهشت سازمان امور مالیاتی ، دارندگان بیش از پنج تا ۱۵ سکه باید به ازای هر سکه ۹۶۰ هزار تومان، بیش از ۱۵ تا ۲۵ سکه یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان ، بیش از ۲۵ تا ۱۰۵ سکه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ، مالیات پرداخت کنند .

با توجه به مفاد یک و 93 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31 خرداد 94 بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده 100 این قانون و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات عملکرد سال99 دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی ، مقرر می دارد:

1) مشمولین مالیات مقطوع و تکالیف :

تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی که در سال 99 نسبت به دریافت حداکثر 105 قطعه سکه اقدام کرده اند، مشمول مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل هستند . این گروه از خریداران سکه از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.

با استناد به قسمت اخیر تبصره ماده 100قانون مالیات های مستقیم، مالیات اشخاص موضوع این بند که اظهارنامه مالیاتی را در موعد مقرر تسلیم کنند بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده تعیین خواهد شد.

مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان خرداد سال 1400 است و خریداران مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات متعلق طبق بند دو این دستورالعمل اقدام کنند. پرداخت مالیات بعد از سر رسید تعیین شده موجب تعلق جریمه دیرکرد موضوع ماده 190قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد.

2) میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی در سال99

تا 5 قطعه سکه مشمول مالیات نیست .

نسبت به مازاد 5 سکه تا 15 سکه به ازای هر قطعه 960 هزار تومان .

نسبت به مازاد 15 سکه تا 25 سکه به ازای هر قطعه 1.28 میلیون تومان .

نسبت به مازاد 25 سکه تا 105 سکه به ازای هر قطعه 1.6 میلیون تومان .

3) سایر موارد

در خصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت کامل تا پایان خردادندارند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر تاچهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود.

اشخاصی که در سال گذشته نسبت به دریافت بیش از 105 قطعه سکه از بانک مرکزی اقدام و مشاغلی که حسب سوابق پرونده با مجوز صادره از سوی مراجع ذی ربط به شغل خریدو فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر ( پایان خرداد1400) هستند.

از آنجا که مطابق حکم تبصره ماده 100قانون مذکور، مالیات مقطوع تعیین شده مطابق بند 2 این دستورالعمل در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، قطعی و وفق مقررات قابل وصول است. لذا اوراق قطعی تمامی مشمولین موضوع بند یک این دستورالعمل، یک ماه پس از سررسید پرداخت مالیات صادر و به مؤدیان ذی ربط ابلاغ خواهد شد.

آن دسته از مشمولین این دستورالعمل که به مالیات قطعی شده اعتراض داشته باشند در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده 216 قانون مالیات های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: