کد خبر: ۱۹۳۵۷۳
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۵ - ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - 10 April 2021
عملکرد پنج بانک بزرگ بورسی
بررسی عملکرد پنچ بانک ملت، تجارت، صادرات، پاسارگاد و پارسیان در سال 99 در مهمترین عملیات بانکداری حاکی از رشد 108 درصد درآمد تسهیلاتی و به تبعه آن رشد 273 درصدی تراز عملیاتی آنهاست.

از رشد 273 درصدی تراز عملیاتی تا 108 درصدی درآمد تسهیلاتیبانکداری ایرانی - بررسی عملکرد پنچ بانک ملت، تجارت، صادرات، پاسارگاد و پارسیان در سال 99 در مهمترین عملیات بانکداری حاکی از رشد 108 درصدی درآمد تسهیلاتی و به تبعه آن رشد 273 درصدی تراز عملیاتی آنهاست.

به گزارش بانکداری ایرانی، براساس آخرین گزارش از فعالیت ماهیانه، این پنج بانک در اسفندماه سال 99 در مجموع بیش از 127 هزار میلیارد تومان درآمد تسهیلاتی کسب کردند و 98 هزار میلیارد تومان سود به سپرده های سرمایه گذاری اختصاص دادند که حاصل آن کسب تراز عملیاتی مثبت  30 هراز میلیارد تومان بود.

عملکرد مطلوب این پنج بانک در سال 99 بخوبی در مقایسه با سال 98 مشهود است به طوری که این بانک ها بطور میانگین 108 درصد درآمد تسهیلاتی خود افزایش دادند این در حالی است که سود پرداختی به سپرده ها تنها 30 درصد رشد داشته که حاصل آن رشد میانگین 273 درصد تراز عملیاتی آنها است.

بانک ملت با کسب بالاترین تراز عملیاتی بهترین عملکرد نه تنها در بین این پنج داشته است بلکه بالاتر از همه بانک های خصوصی کشور قرار دارد بانک ملت با رشد بیش از 70 درصدی تراز عملیاتی، ثبت 522 میلیارد تومان مانده سپرده های سرمایه گذاری با رشد 98 درصدی و ثبت مانده تسهیلات اعطایی 494 میلیارد تومانی با رشد 112 درصدی در صدر همه بانک بورسی قرار دارد.

از رشد 273 درصدی تراز عملیاتی تا 108 درصدی درآمد تسهیلاتی
 

در رتبه دوم بانک تجارت با ثبت تراز عملیاتی هفت هزار و 50 میلیاردی قرار دارد که شاهد رشد چشگمیر 198 درصدی بوده است که حاصل کسب 26 هزار 682 میلیاد تومان درآمد تسهیلاتی و اختصاص 19 هزار 632 میلیارد تومان سود به سپرده های بانکی است. مانده تسهیلات این بانک با رشد 48 درصدی نسبت به سال قبل از آن به رقم 241 هزار میلیارد تومان رسید و مانده سپرده های سرمایه گذاری هم با رشد 58 درصدی به 311 هزار میلیارد تومان رسید.

بانک پارساگاد در این گروه بیشترین رشد را در تراز عملیاتی داشته است به طوری با ثبت تراز مثبت پنچ هزار و 612 میلیارد تومان شاهد رشد 256 درصدی نسبت به سال 98 بود که حاصل 24 هزار و 274 میلیارد تومان درآمد تسهیلاتی و اختصاص 15 هزار و 662 میلیارد تومان سود به سپرده های سرمایه گذاری بود ماند تسهیلات اعطایی بانک پاسارگاد با رشد 55 درصدی به رقم 172 هزار میلیارد تومان و مانده سپرده های سرمایه گذاری با رشد 47 درصدی به رقم 184 هزار میلیارد تومان رسید.

تبدیل تراز منفی دو هزار و 176 میلیارد تومان در سال 98 به تراز مثبت دو هزار 890 میلیارد تومان در بانک صادرات در سال 99 حاکی از عملکرد بسیار مطلوب این بانک در مهترین عملیات بانکداری است که حاصل کسب 25 هزار و 957 میلیارد تومان درآمد تسهیلاتی و اختصاص 23 هزار و 67 میلیارد تومان سود به سپرده های سرمایه گذاری بود، ماند تسهیلات این بانک درپایان سال 99 با رشد 76 درصدی به رقم 239 هزار میلیارد تومان رسید و مانده سپردها با رشد 58 درصدی رقم 349 میلیارد تومان را ثبت کرد.

بانک پارسیان علارغم تعدیل 12 درصدی سال 99 را با تراز منفی سه هزار و 505 میلیارد تومانی به پایان برد که حاصل کسب 12 هزار و517 میلیارد تومان درآمد تسهیلاتی با رشد 15 درصدی و اختصاص 16 هزار و 22 سود به سپرده های سرمایه گذاری با رشد 8 درصدی بود ماند تسهیلات این بانک با رشد 31 درصدی به رقم 128 هزار میلیارد تومان رسید و مانده سپرده ها هم با رشد 27 درصدی به رقم 144 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

 

از رشد 273 درصدی تراز عملیاتی تا 108 درصدی درآمد تسهیلاتی
 
علی سوری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: