کد خبر: ۱۹۱۶۸۱
تاریخ انتشار: ۰۱:۰۷ - ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ - 14 February 2021
باو جود اینکه یک چهارم نقدینگی کشور در حساب های بانک ملت گردش داشته است لذا این افزایش 51 درصدی حساب بلند مدت نشان از ثبات نسبی در اقتصاد داشته و گویای آن است که بازارهای غیر مولد در ایران در سه ماهه سوم 1399 وضعیت بدون بازدهی را سپری کرده اند.

بانکداری ایرانی - نماگرهای مالی بانک ملت به آینه‌ای از اقتصاد کشور تبدیل شده و حتی می توان با مشاهده حساب‌های بانک ملت وضعیت آینده اقتصاد ایران را پیش بینی کرد.


 چرا که شاخص‌هایی مانند تراز مثبت، تسهیلات، سپرده‌ها و نسبت‌های مالی حجم بزرگی داشته و براقتصاد کشور تاثیرگذار هستند. به عنوان نمونه گردش مالی یک ماهه بانک ملت یک چهارم حجم نقدینگی کشور را تشکیل میدهند.


بر اساس این گزارش، در هر اقتصادی وضعیت حساب‌های بانکها مانند افزایش یا کاهش تسهیلات، رشد یا کاهش میزان سپرده و همچنین وضعیت ناترازی بانک‌ها گویای وضعیت اقتصادی آن کشور است.


اگر وضعیت تسهیلات بانک کاهشی، سپرده‌های بانک به سمت حساب کوتاه مدت و ناترازی بانک‌های بزرگ کشوری وضعیتی بغرنج داشته‌باشند یعنی آن اقتصاد در یک وضعیت بی ثباتی قرار داشته و بحران‌های اقتصادی بزرگی پیش روست، اما اگر وضعیت بانک‌های بزرگ مرتب باشد یعنی ان اقتصاد حتی اگر مشکلاتی داشته باشد، وضعیت آن رو به بهبودی است.


بر اساس این گزارش، بانک ملت به عنوان بزرگ‌ترین بانک خصوصی ایران در دی ماه 1399 که آخرین گزارش عملکردی خودش را منتشر کرده‌است، اعلام کرده که 124 هزار میلیارد ریال در مصارف و منابع تراز مثبت دارد. همچنین وضعیت بدهی و بستانکار بانک نیز دارای وضعیت مناسبی است و نسبت‌های ملی بانک مثبت هستند.


گردش یک چهارم نقدینگی کشور در بانک ملت
اما مهمترین نماد خوب ثبات نسبی اقتصادی وضعیت گردش مالی بانک‌هاست اگر حساب‌های کوتاه مدت رو به افزایش باشد و حساب‌های بلندمدت مورد توجه مردم نباشد یعنی وضعیت اطمینان به آینده کاهشی شده و مردم حساب‌های خود را به روز نگه داشته و اعتمادی به آینده ندارند و اما اگر برعکس بوده و حساب‌های پس انداز بلندمدت گردش بیشتری داشته باشد. یعنی اطمینان به آینده بهتر شده است.


بر همین اساس، گردش مالی یک ماهه به یک رکورد جدیدی در بین بانک های خصوصی و دولتی ایران رسید، چرا که در دی ماه 1399 بانک ملت بالغ بر 8322 هزار میلیارد ریال گردش مالی داشته و حسابهای سپرده بانک رقمی جدیدی را ثبت کرد. از آن جایی که عمده این رقم در حساب کوتاه مدت بانک رخ داده است، نشان دهنده آن است که عمده حسابهای بزرگ و شرکت‌های حقوقی ایران در این بانک وجود داشته و در حال گردش است. در حقیقت با وجود نقدینگی 31280 هزار میلیارد ریالی نقدینگی کشور در این تاریخ، باید گفت که یک چهارم نقدینگی ایران در بانک ملت گردش می کند. از طرف دیگر با وجود داشتن نسبت مالکانه حدود 7 درصدی نشان می دهد که تامین ملی خود را از طریق سپرده انجام داده و یکی از بزرگترین نسبت های سپرده گیری را در بین بانکها دارد و تکیه مالی این بانک بر سپرده‌هاست.


به گزارش ترازنامه آذر 1399، بانک ملت در سال 1398 در سه ماهه سوم حدود 2681 هزار میلیارد ریال سپرده جمع آوری کرده بود که در همین دروه در سال 1399 با رشدی حدود 43 درصدی به رقم 3826 هزار میلیارد ریالی رسید. نکته تاثیر گذار در حساب سپرده بانک ملت رشد حساب مدت دار است . سپرده های سرمایه گذاری مدت بانک ملت در 1398 بر اساس ترازنامه آذرماه، حدود 1495 هزار میلیارد ریال بود که با رشد 51 درصدی هبرقم 2263 هزار میلیارد ریال رسد.


در تحلیل این نکته باید گفت که باو جود اینکه یک چهارم نقدینگی کشور در حساب های بانک ملت گردش داشته است لذا این افزایش 51 درصدی حساب بلند مدت نشان از ثبات نسبی در اقتصاد داشته و گویای آن است که بازارهای غیر مولد در ایران در سه ماهه سوم 1399 وضعیت بدون بازدهی را سپری کرده اند.


در نهایت اینکه وضعیت با ثبات بانک ملت یعنی وضعیت اقتصادی رو به بحران بیشتر نیست و در آینده چنانچه گشایش های سیاسی در سطح بین الملل رخ دهد شاهد وضعیت رو به بهبود پر سرعت اقتصادی هستیم چرا که امید به آینده بر اساس حسابهای بانک ملت رو به افزایش گذاشته‌است.

علی سوری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: