کد خبر: ۱۹۰۸۱۴
تاریخ انتشار: ۰۸:۳۱ - ۰۹ بهمن ۱۳۹۹ - 28 January 2021
در پایان دی ماه 99
شرکت بیمه ملت در پایان دی ماه تراز عملیاتی خود را با رشد 37 درصدی به مثبت 906 میلیارد تومان رساند و سهم دو رشته زیان ده درمان و ثالث را هشت درصد از پرتقوی خود کاهش داد.

بیمه ملت؛ از اصلاح پرتفوی تا ثبت تراز مثبت 906 هزار میلیارد تومانشرکت بیمه ملت در پایان دی ماه تراز عملیاتی خود را با رشد 37 درصدی به مثبت 906 میلیارد تومان رساند و سهم دو رشته زیان ده درمان و ثالث را هشت درصد از پرتقوی خود کاهش داد.

به گزارش بانکداری ایرانی ، شرکت بیمه ملت گزارش عملکرد اولین ماه زمستان خود را منتشرکرد، این شرکت در دی ماه 107 میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد و درمقابل 79میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد و توانست تراز عملیاتی مثبت 28 میلیارد تومان را ثبت کرد.

بر همین اساس این شرکت بیمه ای در ده ماه نخست سال جاری یک هزار و 598 میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد و 692 میلیارد تومان از زیان بیمه گذاران خود را جبران کرد که حاصل آن ثبت تراز عملیاتی مثبت 906 میلیارد تومان بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 37 درصد رشد داشته است در بخش حق تولیدی 29 درصد و بخش پرداخت خسارت 19 درصد افزایش داشته است .

این شرکت خصوصی از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه بیشترین حق بیمه تولیدی را از سر فصل های درمان با سهم 23 درصد ،کشتی با سهم 17 درصد ، بیمه های زندگی با سهم 17 درصد و ثالث با سهم 14 درصد کسب کرد و در بخش پرداخت خسارت، سرفصل های درمان با سهم 40 درصد ، ثالث با سهم 18 درصد ، زندگی با سهم 10 درصدی و کشتی با سهم 9 درصدی بیشترین سهم را از خسارت های پرداختی داشته اند. بیمه ملت با اصلاح پرتفوی خود، سهم دو رشته زیان ده درمان و ثالث در این دوره زمانی کاهش داد که این روند سهم بسزای در افزایش سودهی این شرکت خواهد داشت .

بیمه ملت دوره مشابه سال گذشته یگ هزار و 242 میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد که سه سرفصل درمان 28 درصد ، ثالث 17 درصد و بیمه های زندگی 14 درصد از پرتفوی آن سهم داشته اند و 580 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد که سر فصل درمان 40 درصد ، ثالث 26 درصد و زندگی 8 درصد از آن سهم داشته اند. که حاصل فعالیت بیمه گری این شرکت در پایان دی ماه سال گذشته ثبت تراز عملیاتی مثبت 662 میلیارد تومان بود.

علی سوری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: