کد خبر: ۱۹۰۱۲۶
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۳ - ۲۱ دی ۱۳۹۹ - 10 January 2021
شرکت اعتباری ملل در دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۶ ماهه سال گذشته افزایش ۱۴ درصد درآمدها، افزایش ۴۰ درصد سود عملیاتی، افزایش ۴۰ درصد سود خالص، افزایش ۲۶ درصد دارایی ها و افزایش ۷۶ درصد سود انباشته داشته است.

درصد دارایی‌های  موسسه ملل افزایشی شدموسسه ملل در دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۶ ماهه سال گذشته افزایش ۱۴ درصد درآمدها، افزایش ۴۰ درصد سود عملیاتی، افزایش ۴۰ درصد سود خالص، افزایش ۲۶ درصد دارایی ها و افزایش ۷۶ درصد سود انباشته داشته است.

به گزارش بانکداری ایرانی، براساس صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، سرمایه شرکت اعتباری ملل ۶ هزار و ۶۰ میلیارد ریال است و این شرکت تعداد ۳ میلیارد و ۹۴۰ میلیون برگه سهم منتشر کرده است.

درآمدهای شرکت اعتباری ملل در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ ۹ هزار و ۷۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و هزینه ها به مبلغ ۷ هزار و ۷۷۵ میلیارد و ۲۳ میلیون ریال است.

بخش اعظم درآمدهای "وملل" ناشی از سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی به مبلغ ۲۱ هزار و ۱۱۳ میلیارد و ۳۶۲ میلیون ریال است.

ترکیب سهامداران عمده شرکت اعتباری ملل عبارت است از: شرکت اقتصادگستران قرن بیست ویک (۵.۹۶ درصد)، شرکت توسعه توس بان امین (۵.۶۷ درصد)، شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل (۴.۶۰ درصد)، صندوق اختصاصی بازارگردانی پاداش (۴.۴۶ درصد) و شرکت ارزیاب سرمایه توس (۳.۱۰ درصد)

نکات با اهمیت گزارش شرکت اعتباری ملل در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

افزایش ۱۴ درصد درآمدها
افزایش ۴۰ درصد سود عملیاتی
افزایش ۴۰ درصد سود خالص
افزایش ۲۶ درصد دارایی ها
افزایش ۷۶ درصد سود انباشته
افزایش ۶۲ درصد حقوق مالکانه
کاهش حاشیه سود خالص از ۲۶.۹۲ درصد به ۱۲.۶۲ درصد
کاهش بازده دارایی از ۲.۳۳ درصد به ۱.۰۲ درصد
کاهش بازده حقوق صاحبان سهام از۶۸.۵۸ درصد به ۲۴.۶۵ درصد

لیلا فریادرس
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: