کد خبر: ۱۸۹۳۲۲
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۲ - ۳۰ آذر ۱۳۹۹ - 20 December 2020
دولت در بودجه 1400 وضعیت شرکت های بیمه را به گونه ای در نظر گرفته است که این شرکت ها کوچکترین فشاری را تحمل نکنند؛ چرا که مبلغ واریزی شرکت‌های بیمه به حساب درآمد خزانه را ناگهان ، سه(3) برابر کاهش داده است.

لطف بیکران دولت به شرکت‌های بیمه در بودجه سال 1400 دولت در بودجه 1400 وضعیت شرکت های بیمه را به گونه ای در نظر گرفته است که این شرکت ها کوچکترین فشاری را تحمل نکنند؛ چرا که مبلغ واریزی شرکت‌های بیمه به حساب درآمد خزانه را ناگهان ، سه(3) برابر کاهش داده و از مبلغ 144 هزار میلیارد ریال در سال به رقم به 48 هزار میلیارد ریال در سال کاهش داده است.


به گزارش بانکداری ایرانی ، یکی از درآمدهای دولت که در بودجه هر سال منعکس می شود، واریز مبلغ تعیین شده در بودجه از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی شرکت‌های بیمه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کشور است. این رقم در سال‌های اخیر با تغییر اندکی مواجهه شده است در بودجه سال 98 و 99 هیچ تغییر وجود نداشته است و شرکت ها موظف بودند که هر هفته مبلغ 3هزار میلیارد ریال به حساب خزانه داری واریز کنند.


اما در سال 1400 شاهد تغییر خاص ومعناداری در مبلغ واریزی و زمان بندی آن هستیم. در مرحله نخست مبلغ واریزی از 3 هزار میلیارد ریال با رشد 33 درصد به 4هزار میلیارد ریال رسید. اما تغییر مهم دیگر مدت زمان واریز است یعنی از هفتگی به ماهیانه تغییر یافته است.


در بودجه سال 98 و 99 شرکت های بیمه بایستی در مجموع در سال، مبلغ 144 هزار میلیارد ریال به حساب خزانه واریز کنند. اما در سال 1400 شرکت های بیمه باید در نهایت 48 هزار میلیارد ریال در مجموع سال به حساب خزانه درای واریز کنند.


این رخداد از چندنگاه قابل تفسیر است.


این کاهش 3برابری به نفع شرکت های بیمه در حالی رخ می دهد که همزمان نرخ حق بیمه شخص ثالث هر ساله تقریبا بین 25 تا 30 درصد افزایش می یابد.


در سال 98 شرکت های بیمه اعلام کردند که تا بهمن 98 حدود 180 هزار میلیارد ریال حق بیمه شخص ثالث فروختند که در نهایت 112 هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کردند که باید خسارت سنواتی را هم به این خسارت اضافه کرد چرا که واضح و مبرهن است هیچ پرداخت خسارتی با سرعت بالا در صنعت بیمه پرداخت نشده و بعضا چندین ماه زمان می برد، لذا خسارت های دوره های مالی قبل نیز باید منظور شود.


از طرف دیگر شرکت های بیمه با توجه دستورالعمل های موجود تقریبا از مالیات معاف هستند و طبق تبصره نامه بودجه سال 99 مبلغ واریزی به حساب خزانه مالیات تلقی می شود.


لذا چگونه است که این شرکت ها تا این حدود با مرحمت دولت قرار گرفته اند.

 

پرداخت هفتگی 3هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث در بودجه 98
شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد 3هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره ( 5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.


پرداخت هفتگی 3هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث در بودجه 99
در بند (الف) تبصره 10 این لایحه نیز آمده است: شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ 3000 میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.


پرداخت ماهانه 4 هزارمیلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث در بودجه 1400
شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند در قالب تبصره 10 لایحه بودجه سال 1400 کل کشور، مبلغ 4000 میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد، به صورت ماهیانه به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت برای اجرای این بند است.

 

لطف بیکران دولت به شرکت‌های بیمه در بودجه سال 1400
 

 
 
لطف بیکران دولت به شرکت‌های بیمه در بودجه سال 1400

 
 
لیلا فریادرس
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: