کد خبر: ۱۸۷۵۸۵
تاریخ انتشار: ۱۲:۴۴ - ۲۲ آبان ۱۳۹۹ - 12 November 2020
"به پرداخت ملت" با سهم 21/27 درصدی از تعداد تراکنش ها و سهم 21/88 درصدی از مبلغ آن ها، همچنان بیشترین سهم و در جایگاه نخست هر دو بازار قرار گرفته است و همچنین 99/01 درصدی تراکنش های شاپرک موفق بوده است .

به گزارش بانکداری ایرانی ، از مهترین برنامه های شرکت الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، تلاش برای کاهش وقوع خطا های شبکه و افزایش نسبت تراکنش های موفق از کل تراکنش ها می باشد. در حال حاضر در شبکه پرداخت الکترونیک کارتی، خطا ها در پنج گروه "خطا ی صادرکنندگی"، "خطا ی پذیرندگی" ، "خطای شاپرکی "، "خطای کاربری"و "خطای کسب و کار" طبقه بندی می شوند.  بررسی حکایت از سهم 99/01 درصدی تراکنش های موفق و 7/99 درصدی خطا های رخ داده در مهر 99 دارد.

بیشترین تعداد و مبلغ تراکنش های شاپرکی سهم
 

بررسی های انجام گرفته، اطلاعات جدول 3–3 حاکی از آن است که بروز خطای کاربری عمده ترین دلیل بروز خطاها بوده و 87/36 درصد از کل تراکنش های خطا را شامل می شود. این نوع خطا به عملکرد شبکه پرداخت الکترونیک ارتباطی نداشته و ناشی از عملکرد دارنده کارت نظیر کمبود موجودی یا فراموشی رمز میباشد.

کمترین سهم در تراکنش های خطادار مربوط به خطای شاپرکی با سهم 0/02 درصدی از کل تراکنش ها بوده است. این نوع خطا سهم 20/0 درصدی را در بین تراکنش های خطادار داشته که در شکل 3–1 نشان داده شده است.

بیشترین تعداد و مبلغ تراکنش های شاپرکی سهم
 

همانگونه که در دو شکل فوق ملاحظه می گردد، شرکت "به پرداخت ملت" با سهم 21/27 درصدی از تعداد تراکنش ها و سهم 21/88 درصدی از مبلغ آن ها، همچنان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست هر دو بازار قرار گرفته است. در این ماه همچنان اختلاف  سهم مبلغی شرکت "پرداخت الکترونیک سامان"- دومین شرکت بازار - با این شرکت به حدود شش درصد رسیده است. این شاخص در مولفه تعدادی
نیز دو درصد است.

مقایسه دو شکل بالا با شکل های مشابه در گزارش شهریور ماه سال 99 حکایت از آن دارد که نوسانات این سهم ها در مولفه تعدادی و مبلغی چندان قابل توجه نبوده اما با این وجود در مولفه سهم مبلغی جابه جایی بینشرکتهای "کارت اعتباری ایران کیش " و "تجارت الکترونیک پارسیان " اتفاق افتاده است .

بیشترین تعداد و مبلغ تراکنش های شاپرکی سهم
بیشترین تعداد و مبلغ تراکنش های شاپرکی سهم
 

 

علی سوری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: