کد خبر: ۱۶۰۷۱۱
تاریخ انتشار: ۰۹:۰۸ - ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ - 16 June 2019
بانکداری ایرانی ـ سه بانک بزرگ بورسی عملکرد دو ماهه نخست سال 98 را با وضعیتی کاملا متفاوت منتشر کردند.

بانکداری ایرانی - سه بانک بزرگ بورسی عملکرد دو ماهه نخست سال 98 را با وضعیتی کاملا متفاوت  منتشر کردند. 
 
بر اساس این گزارش بانک ملت، تجارت و صادرات ایران، هرکدام به ترتیب 39 هزار، 5 هزار و 18 هزار میلیارد ریال درآمد کسب کردند که در مقابل 21 هزار ، 25 هزار  و 22 هزار میلیارد ریال سود پرداخت کردند و بر همین اساس ،  بانک ملت و تجارت  با تراز مثبت درآمدی رو به رو شدند اما بانک صادرات ایران ،  سه هزار میلیارد ریال کسری درآمدی دارد چرا که 22 هزار میلیارد ریال سود پراخت اما درآمد این بانک در دو ماهه نخست سال 98 حدود 18 هزار میلیارد ریال بوده است. 
 
بانک ملت؛ کاهش13 درصدی هزینه 
 
در دو ماه فروردین و اردیبهشت 98 بانک ملت مانده تسهیلات 2055 هزار میلیاردی  را ثبت کرده  که نسبت به دوره مشابه در سال قبل رشد 35 درصد را تجربه کرد  و بر این اساس درآمدی معادل 39 هزار  میلیارد ریال کسب کرد که نسبت به اردیبهشت 97 با رقم درآمدی 25 هزار  میلیارد ریالی 56 درصد رشد داشته است.
 
مانده سپرده این بانک نیز در پایان دوره دو ماهه بالغ بر 1975 هزار  میلیارد ریال بوده که با رقم 1520 هزار میلیاردی سال 97 رشدی 30 درصدی در این حوزه داشت. 
 
اما نکته مهمتر در حسابهای بانک ملت کاهش  13 درصدی هزینه  پرداخت سود بوده است ؛ چرا که از رقم 25 هزار  میلیارد ریال سال 97 به 21 هزار میلیارد ریال در دو ماهه نخست سال 98 رسید.
 
بانک تجارت ؛ رشد 375 درصدی در درآمد 
 
بانک تجارت همانند بانک ملت در حوزه مصارف و منابع رشد  قابل توجهی را تجربه کرد. 
 
مانده تسهیلات بانک 1166 هزار میلیارد ریال بوده که با رقم 921 هزار میلیارد ریالی سال 97 رشدی 25 درصدی را تجربه کرد . بر اساس این تسهیلات 25 هزار میلیارد ریال درآمد نصیب بانک شد که نسبت به سال 97 با رقم  هفت هزار میلیارد ریالی  رشد چشمگیر 375 درصدی را نصیب بانک  کرد.
مانده سپرده بانک تجارت  در این دوره مورد بررسی  1470 هزار  میلیارد ریال بوده که با رقم 1103 هزار میلیاردی اردیبهشت 97 رشدی 33 درصدی داشته که در پی آن 25 هزار میلیارد ریال در سال 98 و 22 هزار میلیارد ریال در سال 97 سود پرداخت کرده است.
 
بانک صادرات ؛ رشد 20 درصدی منابع
 
بانک صادرات اما وضعیتی متفاوت با دو بانک قبلی داشت.  بانک صادرات ایران در اردیبهش 98 بیش از 1062 هزار میلیارد ریال  مانده تسهیلات داشته که براین اساس و با توجه به عدد دوره مشابه  در سال قبل یعنی 834 هزار میلیارد ریال رشدی 23 درصدی داشت. 
 
بر اساس این  مانده تسهیلات بانک صادرات 18 هزار میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به رقم 15 هزار میلیارد ریالی سال قبل 20 درصد رشد داشت. 
 
مانده سپرده بانک 1582  هزار میلیارد ریال بوده که در این حوزه 43 درصد نسبت به سال قبل رشد داشت و در سال 98 حدود 22 هزار  میلیارد ریال و در سال 97 21 هزار میلیارد ریال سود پرداخت کرد . 
 
اما  بانک صادرات در تراز کردن درآمد و هزینه ناموفق بوده و بیش از سه هزار میلیارد ریال هزینه ای بیشتر از درآمد پرداخت کرده است. 
 
 

 

وضعیت مصارف  و منابع سه بانک بزرگ بورسی در اردیبهشت 98 ( عدد به هزار میلیارد ریال)

 

مانده تسهیلات پایان دوره  98

مانده تسهیلات پایان دوره اردیبهشت 97

درصد تغییرات

درامد اردیبهش 98

درآمد اردیبهشت97

درصد تغییرات

مانده سپرده اردیبهشت 98

مانده سپرده اردیبهشت 97

درصد تغییرات

سود پرداختی اردیبهشت98

سود پرداختی اردیبهشت 97

درصد تغییرات

بانک ملت

2,055

1,516

35

39

25

56

1,975

1,520

30

21

25

-13

بانک تجارت

1,166

921

22

25

7

375

1,470

1,103

33

25

22

13

بانک صادرات

1,062

834

23

18

15

20

1,582

1,102

43

22

21

0

 

 
علی سوری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: