کد خبر: ۲۱۷۶۳۰
تاریخ انتشار: ۰۷:۵۹ - ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ - 25 May 2024
در سال گذشته این سازمان بالغ بر ۱۲هزار و پانصد میلیارد تومان مستمری ازکارافتادگی کلی، ۳۲۸میلیارد تومان مستمری ازکارافتادگی جزئی و ۱۳میلیارد تومان به‌عنوان غرامت مقطوع نقص‌عضو به بیمه‌شدگان واجد شرایط پرداخت کرده است.

سازمان تامین اجتماعی: بیمه‌شدگانی که به سبب بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار و غیرناشی از کار، توانایی ادامه کار را به‌صورت کلی یا جزئی از دست داده یا دچار نقص عضو شده‌اند، تحت پوشش حمایت‌های سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرند.

در سال گذشته این سازمان بالغ بر ۱۲هزار و پانصد میلیارد تومان مستمری ازکارافتادگی کلی، ۳۲۸میلیارد تومان مستمری ازکارافتادگی جزئی و ۱۳میلیارد تومان به‌عنوان غرامت مقطوع نقص‌عضو به بیمه‌شدگان واجد شرایط پرداخت کرده است.

براساس گزارش این سازمان، در سال گذشته مجموع میزان مستمری ازکارافتادگی کلی و جزئی پرداختی به ۱۴۸هزار و ۸۴۳ مستمری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی بیش از ۱۲هزار و ۸۰۰میلیارد تومان بوده است.

پریسا پناهی چکینی، رئیس اداره امور ازکارافتادگی سازمان تامین اجتماعی، با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی مهم‌ترین و بزرگ‌ترین سازمان بیمه اجتماعی در کشور است که بالغ بر ۴۶میلیون نفر از نیروهای مولد جامعه و افراد تحت‌تکفل آنان را تحت پوشش حمایت‌های خود دارد، در مورد حمایت‌های قانونی برای بیمه‌شدگان ازکارافتاده کلی یا جزئی گفت: چنانچه بر اثر حادثه یا بیماری، قدرت و توان بیمه‌شده برای ادامه کار کاهش یابد و نتواند درآمد قبلی خود را کسب کند، سازمان تامین اجتماعی وی را تحت پوشش حمایت‌های ازکارافتادگی قرار می‌دهد.

مستمری ازکارافتادگی از جمله تعهدات بلندمدت مقرر در قانون تامین اجتماعی برای بیمه‌شدگان اصلی است که این حمایت با لحاظ میزان آسیب‌های جسمی و روحی واردشده به فرد، در قالب انواع «کلی، جزئی و غرامت مقطوع نقص عضو» برای بیمه‌شده آسیب‌دیده برقرار می‌شود. او افزود: کلیه بیمه‌شدگان متقاضی ازکارافتادگی که به‌علت وقوع حوادث ناشی ازکار یا ابتلا به بیماری، توانایی انجام کار را ندارند، براساس ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی پس از اتمام مراحل درمانی و با توجه به گواهی پزشک متخصص معالج می‌توانند از طریق سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان به نشانی es.tamin.ir و از مسیر امور بیمه‌شدگان/ ثبت درخواست کمیسیون پزشکی، نسبت به ارائه مدارک درمانی خود برای بررسی در این کمیسیون اقدام کنند.

پناهی چکینی همچنین گفت: بیمه‌شده‌ای که طبق نظر پزشک معالج غیرقابل علاج تشخیص داده می‌شود، پس از انجام خدمات توان‌بخشی، چنانچه طبق نظر کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی توانایی ادامه کار خود را کلا یا بعضا از دست داده باشد و درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده ۶۶درصد و بیشتر باشد، ازکارافتاده کلی شناخته می‌شود. همچنین هرگاه درجه کاهش کار بیمه‌شده بین ۳۳ تا ۶۶درصد و به‌علت حادثه ناشی از کار باشد، این بیمه‌شده ازکارافتاده جزئی شناخته می‌شود و چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه‌شده بین ۱۰ تا ۳۳درصد بوده و علت آن حادثه ناشی از کار باشد، استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت.

او افزود: بیمه‌شده‌ای که در اثر حادثه ناشی ازکار ازکارافتاده کلی، ازکارافتاده جزئی یا مشمول دریافت غرامت مقطوع شناخته شود، بدون در نظرگرفتن مدت پرداخت حق بیمه و بیمه‌شده ازکارافتاده کلی غیرناشی از کار که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیرناشی ازکار یا ابتلا به بیماری، حداقل حق بیمه یک سال کار را متضمن حق بیمه نود روز کار ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به ازکارافتادگی، پرداخت کرده باشد، حسب مورد استحقاق دریافت تعهدات قانونی متناسب با آن را خواهد داشت. رئیس اداره امور ازکارافتادگی سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: مستمری‌ ازکارافتادگی ‌کلی‌ در صورت‌ از بین‌ رفتن‌ شرایط‌ ازکارافتادگی‌ کلی‌ و به‌ محض‌ اشتغال‌ مجدد مستمری‌‌بگیر قطع‌ می‌شود و در صورتی‌‌که‌ تقلیل‌ میزان‌ ازکارافتادگی‌ ناشی‌ از کار به‌ میزان‌ مندرج‌ در مواد ۷۳ و ۷۴ این‌ قانون‌ باشد، حسب‌ مورد مستمری‌ ازکارافتادگی‌ جزئی‌ ناشی‌ از کار یا غرامت‌ نقص‌ عضو به بیمه‌شده پرداخت‌ خواهد شد.

همچنین اگر بر اثر گذر زمان یا هر علت،‌ میزان‌ ازکارافتادگی‌ جزئی‌ ناشی‌ از کار افزایش‌ یابد و این‌ تغییر، نتیجه‌ مستقیم حادثه‌ منجر به‌ ازکارافتادگی‌ باشد، مستمری‌ ازکارافتادگی‌ جزئی‌ حسب‌ مورد به‌ مستمری‌ کلی‌ ناشی‌ از کار تبدیل‌ یا میزان‌ مستمری‌ ازکارافتادگی‌ جزئی‌، افزایش‌ خواهد یافت‌. او در مورد حوادث ناشی از کار و تعریف قانونی این حوادث گفت: حوادث ناشی از کار حسب تعریف قانون تامین اجتماعی، حوادثی هستند که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه در این قانون، تمام اوقاتی است که بیمه‌شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام ماموریتی باشد.

همچنین اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت‌وبرگشت بیمه‌شده از منزل به کارگاه نیز جزو اوقات انجام‌وظیفه محسوب می‌شود مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت‌و‌برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. علاوه بر این، حوادثی که برای بیمه‌شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد نیز حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود. رئیس اداره امور ازکارافتادگی همچنین گفت: در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی تعداد ۱۳۳هزار و ۲۲۵ نفر ازکارافتاده کلی را تحت پوشش دارد و در سال گذشته بالغ بر ۱۲هزار و پانصد میلیارد تومان به‌منظور حمایت از آنان پرداخت شده است. پناهی چکینی ادامه داد: این سازمان همچنین در حال حاضر تعداد ۱۵هزار و ۶۱۸نفر ازکارافتاده جزئی ناشی از کار را تحت پوشش دارد که در مجموع در سال گذشته مبلغ ۳۲۸میلیارد تومان مستمری ازکارافتادگی جزئی به این افراد پرداخت شده است. شایان ذکر است در سال گذشته سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۳میلیارد تومان به‌عنوان غرامت مقطوع نقص عضو به بیمه‌شدگان پرداخت کرده است.

نگار کریمی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: