کد خبر: ۲۱۳۰۲۲
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۹ - ۰۴ مهر ۱۴۰۲ - 26 September 2023
بر اساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و امور فنیِ معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی صنعت بیمه در ۵ماه اول سال۱۴۰۲ حدود ۶/ ۵۳همت (هزار میلیارد تومان) خسارت پرداخت کرده است.

 بر اساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و امور فنیِ معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی صنعت بیمه در ۵ماه اول سال۱۴۰۲ حدود ۶/ ۵۳همت (هزار میلیارد تومان) خسارت پرداخت کرده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، بنابر گزارش تحلیلی آمار عملکرد بازار بیمه در ۵ماه اول سال۱۴۰۲ به ترتیب حدود ۸/ ۱۱۰ و ۶/ ۵۳همت (هزار میلیارد تومان) حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی داشته است. همچنین مبالغ حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی نسبت به ۵ماه سال گذشته به ترتیب ۵/ ۵۹ و ۸۷درصد رشد دارد.

بر اساس این گزارش، رشد حق بیمه تولیدی اکثر رشته‌های بیمه بین ۹/ ۲۵درصد در رشته باربری تا ۷/ ۱۸۰درصد در رشته پول (به جز رشته اعتبار با ۶/ ۴۴درصد کاهش حق بیمه)، موجبات رشد ۵/ ۵۹درصدی حق بیمه تولیدی بازار در این مدت را فراهم آورده است. رشد بالای ۸۷درصدی خسارت پرداختی بیشتر ناشی از عملکرد رشته‌های بیمه درمان، شخص ثالث-مازاد، زندگی و بدنه اتومبیل با سهم عمده در بازار (به ترتیب ۶/ ۴۱، ۸/ ۲۷، ۹/ ۱۰ و ۴/ ۹درصد) و رشد بالای خسارت پرداختی در آنها معادل ۶/ ۹۴، ۷/ ۸۳، ۹/ ۹۱ و ۷/ ۹۲درصد بوده است. در بخش دیگری از این گزارش، نسبت خسارت بازار با ۱/ ۷واحد افزایش در مقایسه با ۵ ماه اول سال قبل به ۳/ ۴۸درصد رسیده است و ۴رشته‌ اعتبار (با ۸/ ۱۷۰درصد)، بدنه اتومبیل (با ۷/ ۷۴درصد)، شخص ثالث-مازاد (با ۸/ ۵۳درصد) و درمان (با ۱/ ۵۰درصد) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه (با ۳/ ۴۸درصد) داشتند. سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه، به ترتیب ۵/ ۷۸ و ۲/ ۷۵درصد است.

سهم ۴رشته بیمه درمان، شخص ثالث-مازاد، زندگی و بدنه اتومبیل به ترتیب ۱/ ۴۰، ۲۵، ۱/ ۱۱ و ۱/ ۶درصد (در مجموع ۳/ ۸۲درصد) از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار است (۷/ ۱۷درصد مابقی حق بیمه به ۱۲رشته دیگر اختصاص دارد). همچنین بیشترین سهم از خسارت پرداختی در بازار بیمه همچنان به ۴ رشته درمان، شخص ثالث-مازاد، زندگی و بدنه اتومبیل به ترتیب با ۶/ ۴۱، ۸/ ۲۷، ۹/ ۱۰ و ۴/ ۹ درصد (در مجموع ۷/ ۸۹ درصد) اختصاص دارد (۳/ ۱۰ درصد مابقی خسارت در ۱۲ رشته دیگر پرداخت شده است). پوشش ریسک‌های مرتبط با وسایل نقلیه (با صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث-مازاد، حوادث راننده و بدنه اتومبیل) موجبات اختصاص ۹/ ۳۴درصد از حق بیمه تولیدی و ۵/ ۴۰درصد از خسارت پرداختی بازار را فراهم آورده است.

در این بازه ۴/ ۲۸میلیون بیمه نامه صادر و ۱/ ۲۹میلیون فقره خسارت پرداخت شده است. تعداد بیمه‌نامه‌های صادره و تعداد موارد خسارت پرداختی نسبت به ۵ماه سال قبل، به ترتیب ۶/ ۳درصد رشد و ۳درصد کاهش داشته است. علت اصلی رشد ۶/ ۳درصدی تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در بازار، متاثر از رشد این تعداد در دو رشته حوادث راننده و شخص ثالث-مازاد، در مجموع با ۷۱درصد سهم (هر یک با سهم حدودا ۳۵درصد) از کل بیمه‌نامه‌ها و نرخ رشد ۸/ ۵درصدی در تعداد صدور هر کدام از آنها بوده است. بر اساس این گزارش کاهش ۳درصدی تعداد خسارت‌های پرداختی بازار، در اصل به‌دلیل کاهش ۶/ ۵درصدی این تعداد در بیمه درمان با سهم عمده (۷/ ۹۲درصد) از کل تعداد خسارات پرداختی بازار است.


همچنین در ۵ماه اول۱۴۰۲، ارزش بیمه‌نامه (نسبت حق بیمه تولیدی به تعداد بیمه‌نامه صادره که نشانگر متوسط حق بیمه تولیدی در هر بیمه‌نامه است) در بازار بیمه ۳۹میلیون ریال است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۴درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین طی این دوره، «ارزش بیمه نامه» در رشته‌های بیمه نفت و انرژی، هواپیما، اعتبار، کشتی و درمان به ترتیب حدود ۵/ ۵۵، ۲/ ۱۷، ۲، ۵/ ۱ و ۲/ ۱میلیارد ریال و در سایر رشته‌ها به مراتب کمتر است.

در بخش دیگری از این گزارش، سرانه خسارت پرداختی (حاصل تقسیم خسارت پرداختی به تعداد موارد خسارت است) حاکی از متوسط مبلغ پرداختی در هر مورد خسارتی است. این نسبت در ۵ماه نخست سال۱۴۰۲، معادل ۴/ ۱۸میلیون ریال است که ۷/ ۹۲درصد در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد. به علاوه در این مدت، «سرانه خسارت پرداختی» در رشته‌های بیمه هواپیما، نفت و انرژی، کشتی و باربری به ترتیب حدود ۷/ ۸، ۳/ ۸، ۱/ ۷ و ۲میلیارد ریال و در سایر رشته‌ها به مراتب پایین‌تر است.


در ادامه سرانه تعداد خسارت که از نسبت تعداد موارد خسارت به تعداد بیمه نامه صادره به دست می‌آید، مبین آن است که به‌طور متوسط در هر بیمه‌نامه چه تعداد خسارت پرداخت شده است. طی ۵ ماه ابتدایی سال۱۴۰۲، این نسبت در بازار بیمه معادل یک‌واحد است (۱/ ۰واحد کمتر از ۵ماه نخست سال قبل) اما در رشته‌های بیمه درمان و اعتبار به ترتیب حدود ۲/ ۷۱ و ۸/ ۴واحد بوده و در سایر رشته‌های بیمه به مراتب کمتر از یک واحد است.

نگار کریمی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: