کد خبر: ۲۱۲۳۰۲
تاریخ انتشار: ۰۶:۲۴ - ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ - 15 August 2023
بانک ملت در میان بانک‌های مورد بررسی بیشترین میزان درآمدهای محقق شده را طی تیرماه به خود اختصاص داده است. پس از این بانک نیز بانک‌های تجارت و پاسارگاد در جایگاه‌‌‌های بعدی قرار دارند.

بررسی گزارش ماهانه بانک‌ها در سامانه کدال نشان می‌دهد مجموع درآمد بانک‌های بورسی در تیرماه به حدود ۴۳‌هزار میلیارد تومان می‌‌‌رسد. بر اساس همین گزارش، بخش اعظم درآمدهای بانکی را درآمد ناشی از تسهیلات اعطایی تشکیل می‌دهد. پس از این بخش نیز بیشترین میزان درآمدها مربوط به درآمدهای ناشی از کارمزد خدمات بانکی است.

بانک ملت در میان بانک‌های مورد بررسی بیشترین میزان درآمدهای محقق شده را طی تیرماه به خود اختصاص داده است. پس از این بانک نیز بانک‌های تجارت و پاسارگاد در جایگاه‌‌‌های بعدی قرار دارند.

گزارش ماهانه بانک‌های بورسی نشان می‌دهد که حدود 81‌درصد از درآمدهای محقق شده در تیرماه مربوط به درآمدهای ناشی از بخش تسهیلات اعطایی است. بانک‌ها مجموعا در این بخش حدود 34‌هزار میلیارد تومان درآمد محقق شده دارند. بیشترین میزان درآمدهای محقق شده در این بخش مربوط به بانک ملت است که حدود 9/ 9‌هزار میلیارد تومان درآمد از این بخش محقق کرده است. پس از این بانک، بانک پاسارگاد قرار دارد که با تحقق 9/ 5‌هزار میلیارد تومان، در جایگاه دوم قرار گرفته است. جایگاه سوم بیشترین میزان درآمد محقق شده از محل تسهیلات هم برای بانک تجارت است که حدود 4/ 5‌هزار میلیارد تومان درآمد محقق شده از این بخش دارد.

پس از درآمد بخش تسهیلات اعطایی، درآمدهای بخش کارمزدها با اختصاص حدود 10‌درصد از پرتفوی درآمدی بانک‌ها در جایگاه دوم قرار دارد که مبلغی حدود 3/ 4‌هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است. در این بخش بانک تجارت بهتر از دیگر بانک‌ها عمل کرده و بیشترین میزان درآمدهای محقق شده را با رقمی حدود 1/ 1‌هزار میلیارد تومان به خود اختصاص داده است. پس از بانک تجارت، بانک ملت با حدود یک‌هزار میلیارد تومان قرار دارد و جایگاه سوم هم متعلق به بانک صادرات با تحقق رقمی حدود 503 میلیارد تومان است.

درآمدهای حاصل از سپرده‌‌‌گذاری بانک‌ها هم در جایگاه بعدی قرار دارد. این درآمدها 6‌درصد از پرتفوی بانک‌ها را به خود اختصاص داده‌‌‌ است که رقمی حدود 5/ 2‌هزار میلیارد تومان از درآمد بانک‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. در این بخش بیشترین میزان درآمد محقق شده مربوط به بانک ملت با حدود 2/ 1‌هزار میلیارد تومان است. پس از بانک ملت، بانک تجارت با 359 میلیارد تومان در جایگاه بعدی قرار دارد. جایگاه سوم هم به بانک پاسارگاد تعلق دارد. این بانک طی دوره تیر ماه مبلغی حدود 235 میلیارد تومان را محقق کرده است. درآمد ناشی از اوراق بدهی هم با اختصاص2 درصد از پرتفوی درآمدی بانک‌ها در جایگاه بعدی قرار دارد. بانک تجارت با تحقق 314 میلیارد تومان در این بخش بیشترین میزان درآمدهای حاصله از این بخش را در اختیار دارد. پس از بانک تجارت، پست بانک ایران با تحقق 181 میلیارد تومان درآمد طی تیرماه از این بخش، در جایگاه دوم قرار دارد. جایگاه سوم هم به بانک اقتصاد نوین با تحقق 131 میلیارد تومان اختصاص دارد.

لیلا فریادرس
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: