کد خبر: ۲۰۸۰۸۳
تاریخ انتشار: ۰۸:۴۲ - ۲۶ دی ۱۴۰۱ - 16 January 2023
بررسی آمار عملکرد صنعت بیمه در ۹ ماه ابتدایی سال جاری که توسط بیمه مرکزی منتشره شده است نشان می‌دهد که حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی شرکت‎های بیمه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد بیش از ۵۰ درصدی داشته‌ است.

بانکداری ایرانی - لیلا فریادرس ؛ بررسی آمار عملکرد صنعت بیمه در ۹ ماه ابتدایی سال جاری که توسط بیمه مرکزی منتشره شده است نشان می‌دهد که حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی شرکت‎های بیمه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد بیش از ۵۰ درصدی داشته‌ است.

به گزارش بانکداری ایرانی ،  همچنین بررسی جزئیات آمار بیمه مرکزی بیانگر آن است که ۴ رشته بیمه نسبت خسارتی بیش از میانگین ۶/ ۵۰ درصدی آن داشته‌اند. در بازه زمانی مذکور نسبت خسارت رشته بیمه بدنه خودرو ۱/ ۷۲ درصد، درمان ۸/ ۶۵ درصد، حوادث راننده ۵۴ درصد و شخص ثالث ۵۱ درصد بوده است. این در حالی است که نسبت خسارات بیمه در این بازه زمانی ۶/ ۰ درصد کاهش یافته است. عمده دلیل کاهش نسبت خسارت دراین بازه زمانی افزایش۴/ ۴ درصدی بیمه‌نامه‌ها نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است.

بیمه تولیدی
مشارکت در خسارات و جایگزین کردن اطمینان به جای عدم اطمینان توسط بیمه‌گر ماهیت بیمه است؛ بنابراین بیمه به عنوان یک روش مقابله با خطر، پاسخی به شرایط نامطمئن و پرمخاطره‌ای است که انسان در معرض آن قرار دارد. در سال‌های اخیر نقش این ابزار در اقتصاد پررنگ‌تر شده است. زمانی که از بیمه تولیدی صحبت به میان می‌آید، منظور مبالغ حق بیمه‌نامه‌هایی است که در دوره مورد بررسی توسط موسسات بیمه صادر شده‌اند. این مبلغ در مورد بیمه‌های زندگی و بیمه‌های غیر زندگی متفاوت است. در بیمه زندگی بیمه‌گذار متعهد می‌شود که برای دریافت خدمات مشخصی از سوی شرکت بیمه برای فرد بیمه شده مبلغی را پرداخت کند. پرداخت مذکور تا زمان معین شده ادامه خواهد داشت. در حالتی که سررسید بیمه فرا رسیده باشد یا وقایعی مانند بیماری خاص، حادثه، نقص عضو یا فوت فرد بیمه شده رخ دهد، شرکت بیمه موظف است که مبتنی بر شرایط موجود به یکی از طرفین قرارداد، سرمایه لازم را بپردازد. بیمه‌های غیرزندگی شامل تمام رشته‌های بیمه به غیر از بیمه‌ زندگی است. بیمه‌های زندگی انواع مختلفی دارند. بیمه آتش‌سوزی، بیمه حمل‌ونقل، بیمه مسافرتی، بیمه شخص ثالث، بیمه کشتی، بیمه درمانی، بیمه مهندسی و بیمه مسوولیت از انواع این نوع بیمه محسوب می‌شود.

تغییرات حق بیمه تولیدی
بیمه مرکزی آمار عملکرد صنعت بیمه در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش حق بیمه تولیدی با تغییرات ۹/ ۱۲۶ هزار میلیاردی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد ۴/ ۵۸ درصدی داشته است. همچنین خسارت پرداختی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با افزایش ۲/ ۶۴‌هزار میلیارد تومانی ۷/ ۵۶ درصد افزایش یافته است.

در میانه آذر ماه سال جاری پروانه فعالیت بیمه زندگی کاریزما صادر شد. با اضافه شدن این شرکت به بخش غیردولتی صنعت بیمه، تعداد شرکت‌های بیمه‌ای که گزارش عملکرد ماهانه آنها در بازار بیمه تا پایان آذر ماه سال جاری که می‌توان مورد بررسی قرار داد به ۲۸ شرکت رسیده است. به جز بیمه زندگی کاریزما، بیمه‌های دیگر شامل بیمه‌های ایران، آسیا، البرز، دانا، پارسیان، رازی، کارآفرین، سینا، ملت، دی، سامان، نوین، پاسارگاد، معلم، میهن، کوثر، ما، آرمان، تعاون، سرمد، تجارت نو، حکمت صبا، امید، حافظ، آسماری، زندگی خاورمیانه و زندگی باران است. بررسی این گزارش بیانگر آن است که ۱۰ شرکت بیمه‌ای کشور ۸۱ درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

افزایش حق بیمه تولیدی رشته درمان
بررسی حق بیمه بازار نشان می‌دهد که بیمه دانا ۱۳ درصد و بیمه دی ۹/ ۶ درصد از حق بیمه بازار را در اختیار دارند. می‌توان گفت که حق بیمه تولیدی این دو شرکت در ۹ ماه مورد بررسی، رشد قابل توجهی داشته است. در بازه زمانی مذکور رشد حق بیمه تولیدی شرکت بیمه دی رشد ۳۱۹ درصدی را تجربه کرده و حق بیمه تولیدی بیمه دانا نیز رشد ۱۶۱ درصدی داشته است. چرایی این رشد چشمگیر را می‌توان در عملکرد این شرکت‌ها در حوزه درمانی جست‌وجو کرد. حق بیمه تولیدی رشته درمان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته برای شرکت دی ۴/ ۶ برابر و برای شرکت بیمه دانا ۵/ ۵ برابر شده است. از سوی دیگر این رشته در پرتفوی شرکت بیمه دی دارای سهم ۵/ ۸۹ درصدی و در پرتفوی بیمه دانا دارای سهم ۷/ ۵۳ درصدی است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که رشد چشمگیر حق بیمه تولید این شرکت‌ها به واسطه عملکرد این شرکت‌ها در رشته درمان بوده است.

کاهش خسارات نسبت بیمه
بررسی عملکرد شرکت‌های بیمه بیانگر آن است که نسبت خسارات بیمه به مدت مشابه در سال قبل کاهش ۶/ ۰ درصدی داشته و به ۶/ ۵۰ درصد رسیده است. با وجود آنکه نسبت خسارات بیمه حدود ۵۰ درصد بوده، با این حال نسبت خسارت ۴ رشته بیمه، بیش از این بوده است. در بازه زمانی مذکور رشته بیمه بدنه خودرو ۱/ ۷۲ درصد، درمان ۸/ ۶۵ درصد، حوادث راننده ۵۴ درصد و شخص ثالث ۵۱ درصد بوده است. از میان ۲۸ شرکت بیمه‌ای مورد بررسی نسبت خسارات ۶ شرکت به صورت قابل توجهی بالاتر از سطح بیمه بوده است. در ۹ ماه نخست سال جاری نسبت خسارت بیمه زندگی باران ۵/ ۹۴ درصد، سرمه ۲/ ۸۶ درصد، میهن، ۷/ ۸۱ درصد، ملت۸/ ۶۷ درصد، پارسیان ۵/ ۶۲ درصد و امید ۵/ ۶۰ درصد بوده است.

سهم بخش غیر دولتی بیمه
بر اساس آمار منتشر شده توسط بیمه مرکزی می‌توان گفت که سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی معادل ۱/ ۷۴ درصد و خسارات پرداختی صنعت بیمه معادل ۲/ ۷۲ درصد است. بررسی پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار بیانگر آن است که سهم بیمه درمان ۱/ ۳۰ درصد، بیمه شخص ثالث ۷/ ۲۹ درصد و بیمه زندگی ۲/ ۱۴ درصد بوده است. بررسی بیمه‌نامه‌های صادر شده در ۹ ماه ابتدایی سال جاری حاکی از رشد صدور بیمه‌نامه در بازه زمانی مذکور است. می‌توان گفت که در حدود ۵/ ۵۲ میلیون بیمه‌نامه صادر شده است. از سوی دیگر تعداد خسارت‌های پرداختی به ۴/ ۵۵ میلیون فقره رسیده است. مقایسه بیمه‌های صادر شده و میزان خسارت‌های پرداخت شده با مدت مشابه در گذشته نشان می‌دهد که صدور بیمه‌ و پرداخت خسارات با رشد مواجه بوده است. به صورت نقطه به نقطه میزان بیمه‌های صادر شده رشد ۴/ ۴ درصدی و خسارات پرداختی رشد ۴/ ۳۸ درصدی را تجربه کرده‌اند.

رشد مذکور این پرسش را به وجود می‌آورد که رشد بیمه‌های صادر شده تحت تاثیر چه چیزی بوده است؟ در پاسخ این پرسش می‌توان گفت رشد ۲/ ۴ درصدی تعداد بیمه‌نامه‌های صادر شده در بازار به صورت عمده به دلیل رشد صدور بیمه‌‌نامه‌های ۲ رشته بیمه شخص ثالث به میزان ۲/ ۷۲ درصد و حوادث راننده به میزان ۳/ ۵ درصد رشد کرده‌اند بوده است. هرکدام از این رشته‌ها دارای سهم حدودا ۳۵ درصدی از کل تعداد بیمه‌نامه‌های صادر شده بوده‌اند. در بازه زمانی مورد بررسی علاوه بر رشد بیمه‌نامه‌های صادر شده موارد پرداخت خسارت نیز با افزایش مواجه بوده است. دلیل این مساله را در بیمه‌های درمانی می‌توان یافت.

در واقع افزایش ۴/ ۳۸ درصدی تعداد موارد خسارت پرداختی بازار، بیشتر به دلیل رشد ۲/ ۳۵درصدی این تعداد در بیمه درمان بوده است. از آنجا که بیمه درمان در زمینه پرداخت خسارات دارای سهم عمده ۲/ ۹۲ درصدی از تعداد خسارت‌های پرداختی در بازار بیمه بوده است، در این زمینه می‌توان گفت که بیمه دی پیشتاز بوده است. بیمه دی در رشته درمان با سهم ۲/ ۴۴ درصدی از تعداد خسارت‌های پرداختی این رشته است به نحوی که در این شرکت، بیمه درمان با ۸/ ۹۹درصد سهم از تعداد خسارت‌های پرداختی، رشد ۴/ ۳۷ درصدی در تعداد خسارت‌های درمان داشته است.

علی سوری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: