کد خبر: ۲۰۶۰۹۰
تاریخ انتشار: ۰۸:۵۷ - ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - 04 October 2022
بانک ملت در نیمه نخست سال 1401
بانک ملت در دو فصل نخست سال جاری توانست 23 هزار و 700 میلیارد تومان سود ناخالص تولید کند که حاصل تولید سود در همه بخش های درآمدی است .

بانکداری ایرانی - علی سوری ؛ بانک ملت در دو فصل نخست سال جاری توانست 23 هزار و 700 میلیارد تومان سود ناخالص تولید کند که حاصل تولید سود در همه بخش های درآمدی است .

به گزارش بانکداری ایرانی ،براساس تازه ترین گزارش از فعالیت ماهیانه بانک ملت منتهی به پایان شهریور ماه سال جاری این بانک در پنج بخش اصلی درآمدی توانست 48 هزارو 837 میلیارد تومان درآمد کسب کند و همچنین درسه بخش اصلی هزینه ای هم 25 هزار و 137 میلیارد تومان هزینه کرده است که حاصل آن ثبت تزار درآمدی 23 هزار و 700 میلیارد تومان بود.

این بانک بزرگ بورسی مهمترین بخش درآمدی ، بخش درآمد تسهیلاتی توانست 39 هزار و 194 میلیارد تومان درآمد کسب کند ودر مقابل هم 22 هزارو 522 هزار میلیارد تومان هم سود به سپرده ها اختصاص داد که حاصل آن ثبت تراز درآمدی مثبت 16 هزار 672 میلیارد تومان بود .

تراز عملیاتی مهمترین بخش درآمدی در بانک ملت در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 33 درصد، درآمد تسهیلاتی 34 درصد و سود پرداختی 33 درصد افزایش داشته است. این بانک در دوره مشابه سال گذشته 29 هزار و 277 میلیارد تومان درآمد تسهیلاتی، 16 هزار و 717 میلیارد تومان سود پرداختی داشته است که حاصل آن ثبت تزار عملیاتی مثبت 12 هزار و 560 میلیارد تومان بود.

در این دوره سه سرفصل تسهیلات مرابحه، سلف و تسهیلات ارزی بیشترین درآمد و به تبع آن بیشترین میزان رشد و همچنین بیشترین سود هم به سه سرفصل گواهی ویژه سپرده گذاری عام، سپرده های سرمایه گذای دو ساله و سپرده های سرمایه گذای کوتاه مدت اختصاص یافت و به طبع آن هم بیشترین منابع از این سه سرفصل جذب شد.

بانک ملت در دوره مشابه سال گذشته بیشرین درآمد را از سه سرفصل سایر تسهیلات، تسهیلات ارزی و سلف کسب کرد و همچنین در بخش جذب منابع همانند سال جاری، گواهی ویژه سپرده گذاری عام، سپرده های سرمایه گذای دو ساله و سپرده های سرمایه گذای کوتاه مدت بیشرین منابع را حذب کرده بود.

شناسایی 24 هزار میلیارد تومان سود ناخالص/ رشد متوازن در همه بخش های درآمدی
شناسایی 24 هزار میلیارد تومان سود ناخالص/ رشد متوازن در همه بخش های درآمدی  
علی سوری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: