کد خبر: ۲۰۴۴۶۴
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۵ - ۲۰ تير ۱۴۰۱ - 11 July 2022
کفایت سرمایه یکی از مهم‌ترین گزینه سنجش سلامت بانک‌های دنیاست که از سال 1988 در دنیا مرسوم است. بانک مرکزی ایران نیز از سال 1382 این سنجش را در کشور الزامی کرده و بانک‌ها هر شش ماه موظف هستند که کفایت سرمایه خود را محاسبه و به بانک مرکزی گزارش کنند.

کفایت سرمایه یکی از مهم‌ترین گزینه سنجش سلامت بانک‌های دنیاست که از سال 1988 در دنیا مرسوم است. بانک مرکزی ایران نیز از سال 1382 این سنجش را در کشور الزامی کرده و بانک‌ها هر شش ماه موظف هستند که کفایت سرمایه خود را محاسبه و به بانک مرکزی گزارش کنند.

به گزارش بانکداری ایرانی، ملاک بانک مرکزی برای کفایت سرمایه عدد 8 است و کفایت سرمایه زیر هشت درصد برای بانک مرکزی پذیرفتنی نیست. در حال حاضر 10 بانک ایران بر اساس گزارش های مالی سال 1399 و 1400 دارای کفایت سرمایه منفی هستند.

بانک گردشگری، سرمایه، ایران‌زمین، پارسیان، شهر، دی، آینده، سپه، ملی و توسعه تعاون دارای کفایت سرمایه منفی هستند. (شایان‌ذکر است که برای برخی از بانک‌ها معیار سال 99 برای سال 1400 نیز تکرار شده است چراکه اطلاعات جدیدی از ان بانکها یافت نشده است.)

 

کفایت سرمایه بانکهای دولتی و خصوصی ایران

ردیف

بانک

سال 1400

سال1399

1

بانک گردشگری

-3.86

-4.12

2

بانک سرمایه

-6

-7

3

بانک پارسیان

-7.77

-5.51

4

بانک شهر

-19.3

-31.15

5

بانک دی

-39

-31

6

بانک آینده

-156.9

-121.9

7

بانک سپه

-23.3

-23.3

8

بانک ملی

-11.1

-11.1

9

توسعه و تعاون

-0.6

-0.6

10

بانک ایران زمین

-0.43

-0.3در مقابل بانک خاورمیانه، کارآفرین، پاسارگاد، سینا، سامان، ملت، رفاه، قرض‌الحسنه مهر ایران و توسعه صادرات دارای کفایت سرمایه بالای 8 درصدی هستند. (شایان‌ذکر است که برای برخی از بانک‌ها معیار سال 99 برای سال 1400 نیز تکرار شده است چراکه اطلاعات جدیدی از ان بانکها یافت نشده است.)

 

کفایت سرمایه بانکهای دولتی و خصوصی ایران

ردیف

بانک

سال 1400

سال1399

1

بانک خاورماینه

13.1

12.1

2

بانک کارآفرین

10.98

10.83

3

بانک پاسارگاد

9.7

10.3

4

بانک سینا

8.7

8.1

5

بانک سامان

8.45

2.15

6

بانک ملت

8.2

7.11

7

بانک قرض الحسنه

4.9

1.17

8

پست بانک

3.89

-1.14

9

بانک اقتصاد نوین

3.82

4.05

10

بانک تجارت

2.92

2.36

11

بانک صادرات

2.5

-0.05

12

اعتباری ملل

1.25

1.45

13

بانک صنعت و معدن

2.6

2.6

14

کشاورزی

3.6

3.6

15

مسکن

8.7

8.7

16

توسعه صادرات

12.4

12.4

17

قرض الحسنه مهر ایران

14

13.4

18

بانک رفاه

8.69

8.69

به گزارش بانکداری ایرانی، کفایت سرمایه یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی است که اولین بار در سال 1988 توسط کمیته بال به بانک‌های دنیا معرفی‌شده و حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد است. شاخص نسبت کفایت سرمایه از مهم‌ترین محرک‌ها در فرآیند سودآوری مؤسسات مالی و بانک‌ها محسوب می‌شود. نظام بانکی کشور در راستای جهانی‌شدن بانکداری و شروع دور جدیدی از مراودات اقتصادی در دوران پسا برجام نیازمند انجام اصلاحات ساختاری و بهبود شاخص‌های عملکرد به ویژه نسبت کفایت سرمایه از طریق افزایش سرمایه بانک ها، افزایش سود آوری، اصلاح ترکیب دارایی و بدهی ها، تجدید سازماندهی بانک ها، تقویت نظارت بانک مرکزی، کاهش ریسک اعتباری و ... است. ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ بانک‌ها ﻭ مؤسسات ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ (ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ) 8 ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ می‌شود. ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ می‌تواند ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ بین‌المللی ﻭ ﻳﺎ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ بانک‌ها ﻭ مؤسسات ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﻗﺘﻀﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ بانک‌ها ﻭ مؤسسات ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. بانک‌ها ﻭ مؤسسات ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ موظف‌اند ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﺮ ٦ ﻣﺎﻩ یک‌بار ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ می‌کند ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﮔﺰﺍﺭﺵ کنند آیین‌نامه ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ 9 ﻣﺎﺩﻩ ﻭ 8 ﺑﻨﺪ ﻓﺮﻋﻲ ﺩﺭ یک هزار ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ 25 بهمن 1382 ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪ.

علی سوری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: