کد خبر: ۲۰۴۳۶۷
تاریخ انتشار: ۱۰:۵۵ - ۱۳ تير ۱۴۰۱ - 04 July 2022
عملکرد دو ساله ۹ بانک بورسی و فرابورسی در میزان درآمد مشاع و رشد آن و سود پرداختی به سپرده گذاران بررسی شد.

عملکرد دو ساله ۹ بانک بورسی و فرابورسی در میزان درآمد مشاع و رشد آن و سود پرداختی به سپرده گذاران بررسی شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی صورت‌های مالی 9 بانک بورسی تجارت، ملت، صادرات، پست بانک، اقتصاد نوین، خاورمیانه، دی، سینا و پاسارگاد نشان می‌دهد در سال‌های 99 و 1400 بانک ملت بیشترین میزان درآمد مشاع را داشت و مجموع درآمدهای مشاع پست بانک نیز منفی بود.

از میان بانک‌های مورد نظر 8 مورد غیردولتی و یک مورد دولتی است. پست بانک یا تنها بانک دولتی حاضر در این فهرست، دو سال پی در پی دارای مجموع درآمد مشاع منفی بود. همچنین بانک اقتصاد نوین بیشترین رشد درآمد مشاع نسبت به سال 99 را داشت.

تفاوت درآمدهای مشاع و غیرمشاع

درآمدهای غیرمشاع در بانک‌ها، مجموعه‌‌ای از درآمدهای حاصل از کارمزد، مبادلات ارزی و سایر فعالیت‌های مشاوره‌‌ای است. علاوه بر این درآمدها در گزارش‌های تفسیری صورت‌های مالی بانک‌ها، درآمدهایی تحت عنوان درآمدهای مشاع وجود دارد که مربوط به تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری‌‌ها است. سپرده گذاران و بانک در مجموع درآمدهای مشاع، سهیم هستند. به عبارت دیگر سود سپرده‌‌گذاران از این درآمد‌ها پرداخت می‌شود.

بیشترین و کمترین درآمد مشاع

سال گذشته بانک ملت با 53.5 هزار میلیارد تومان دارای بیشترین درآمد مشاع در میان بانک‌های مورد بررسی بود. بانک‌های تجارت و صادرات نیز با 45.1 و 42.02 هزار میلیارد تومان در رتبه دوم و سوم بیشترین درآمدهای مشاع قرار گرفتند.

از طرفی درآمد مشاع پست بانک منفی 36 میلیارد تومان بود به آن معنی که سال گذشته نه‌‌تنها درآمدی از محل سپره‌‌گذاری‌‌ها و سرمایه‌گذاری‌‌ها نداشت بلکه در این زمینه دارای زیان بود.

سال 99 هم بانک‌ های ملت، صادرات و تجارت به ترتیب دارای بیشترین درآمدهای مشاع بودند. درآمدهای مشاع پست بانک منفی بود. با وجود آنکه ترتیب درآمد بانک‌ها در این دو سال چندان متفاوت نبوده اما میزان این درآمدها بصورت چشمگیری تغییر کرد. برای مثال درآمدهای مشاع بانک ملت در سال 99 بالغ بر 32.08‌ هزار میلیارد تومان بود که در طول یک سال بیش از 50‌ درصد به میزان این درآمدها افزوده شد.

سهم بانک از درآمدهای مشتری

از آنجا که سود سپرده‌‌گذاران از درآمدهای مشاع پرداخت می‌شود در صورت کسر این سود از کل درآمدهای مشاع سهم بانک از درآمدهای مذکور بدست می‌‌آید. همان‌طور که سه بانک ملت، تجارت و صادرات دارای بیشترین درآمدهای مشاع در میان بانک‌های مورد بررسی بودند، بیشترین سهم مشتری و بانک از درآمدهای مشاع نیز متعلق به همین بانک‌ها بود.

میزان سهم بانک‌ها از درآمدهای مشاع نشان می‌دهد، بانک تجارت سال گذشته با سهمی معادل 13.9‌ هزار میلیارد تومان دارای بیشترین سهم بانک از درآمدهای مشاع بود. پس از "وتجارت"، بانک‌‌ ملت با سهم 11.3 هزار میلیارد تومانی و بانک صادرات با سهم 10.6 هزار میلیارد تومانی دارای بیشترین سهم بانک از درآمدهای مشاع بودند. بانک دی هم با سهم 414‌ میلیارد تومانی دارای کمترین سهم بانک از درآمدهای مشاع بود.

بررسی میزان سهم بانک‌ها از درآمدهای مشاع در سال 99 نشان می دهد، بیشترین سهم متعلق به بانک‌های ملت، تجارت و صادرات و کمترین سهم متعلق به پست بانک با سهم منفی 2.1‌ هزار میلیارد تومان بود. هرچند میزان سهم تخصیص یافته به بانک دی از درآمدهای مشاع طبق صورت‌های مالی سال 99 صفر بود اما سهم منفی پست بانک در این زمینه، موجب شد پست بانک همچنان قبل از بانک دی قرار بگیرد.

در سال جاری بیشترین سهم بانک از کل درآمدهای مشاع، متعلق به بانک خاورمیانه با سهم 32‌ درصدی بود. سال 99 نیز بانک سینا با سهم 28‌ درصدی از درآمدهای مشاع، دارای بیشترین سهم بانک از این درآمدها بود.

سهم مشتری

از تفکیک درآمدهای مشاع به اجزای تشکیل دهنده مشخص می‌شود هر بانک به چه میزانی به سپرده‌‌گذاران سود پرداخت کرد. بررسی صورت‌های مالی‌‌ 9 بانک نشان می دهد در سال‌های 99 و 1400 بانک‌های ملت، صادرات و تجارت به ترتیب بیشترین سود را به سپرده‌‌گذاران پرداخت کردند.

سال گذشته بانک ملت 41.1 هزار میلیارد تومان و بانک صادرات و تجارت 31.3 و 31.1 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌‌گذاران پرداخت کردند. همچنین بانک دی کمترین میزان سهم مشتری از درآمدهای مشاع را داشت و 17.05 ‌هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌‌گذاران پرداخت کرد.

میزان رشد درآمدهای مشاع

بررسی مجموع درآمدهای مشاع بانک‌های مورد نظر بیانگر آن است بیشترین میزان رشد این درآمدها در سال 1400 نسبت به سال 99 متعلق به بانک اقتصاد نوین با رشد 114‌ درصدی بود. بانک تجارت و بانک پاسارگاد با رشد 70 و 69‌ درصدی دارای بیشترین رشد درآمدهای مشاع نسبت به سال گذشته بودند. درآمدهای مشاع بانک دی و پست بانک هم نسبت به سال 99 دارای رشد منفی 18‌ و 16 درصد بود.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: