کد خبر: ۲۰۳۹۴۸
تاریخ انتشار: ۱۵:۳۰ - ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ - 13 June 2022
ضریب نفوذ بیمه در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱.۹ درصد بوده است که با افزایش متوسط سالانه ۰.۲ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۲.۵۲ درصد رسیده است که فاصله معناداری با هدف رشد ۷ درصدی برنامه ششم توسعه دارد.

یکی از مهم­‌ترین وجوه تمایز برنامه ششم توسعه با سایر برنامه‌های توسعه اجرا شده در کشور، مساله محور بودن آن است. به گونه­‌ای که در تدوین آن بر مسائل هر بخش به طور مشخص تمرکز شده و برای حل آن هدف تعیین شود. این موضوع در ارتباط با صنعت بیمه هم مطرح است. صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص­‌های توسعه­‌یافتگی از یک سو به عنوان یکی از عمده­‌ترین نهادهای اقتصادی مطرح بوده و از سوی دیگر فعالیت سایر نهادها را پشتیبانی می­‌نماید. همان­طور که در جدول (۱) آمده است در برنامه ششم توسعه در مواد ۱۱ و ۲۱ ذیل بند ۷ سیاست­‌های کلی برنامه ششم توسعه به موضوع اهداف مد نظر قانون گذار در برنامه ششم توسعه پرداخته شده است.

جدول (۱): وضعیت و جایگاه صنعت بیمه در سیاست­های کلی و قانون برنامه ششم توسعه

بند سیاست­‌های کلی برنامه ششم توسعه

مواد قانونی برنامه ششم توسعه

ملاحظات

ارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه‌ی اتکایی و...) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به ‌منظور توسعه‌ی سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور

 

ماده۱۱ـ بیمه مرکزی ایران موظف است:

الف ـ در راستای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه‌های اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری، از طریق شرکت­های بیمه نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تأمین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن در طی سالهای برنامه اقدامات لازم را جهت تحقق اهداف زیر به‌عمل آورد:

۱ـ ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در طول اجرای برنامه به هفت‌درصد (۷%) برسد.

۲ـ سهم بیمه‌های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه‌های بازرگانی کشور حداقل تا پنجاه‌درصد(۵۰%) نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه افزایش یابد.

۳ـ رشته‌های بیمه‌ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابد.

ب ـ مقررات و آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌ای به‌منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تأمین مالی پایدار در اقتصاد ملی توسط شورای عالی بیمه بازنگری گردد.

- افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی

- افزایش نقش صنعت بیمه در ایجاد فضای امن

- ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تأمین رفاه و امنیت مردم

- افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی

- تحقق اهداف کمی چون ضریب نفوذ بیمه­های بازرگانی به ۷ درصد، افزایش حداقل ۵۰ درصدی سهم بیمه های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه های بازرگانی، افزایش و گسترش رشته­های بیمه­ای، سرمایه­گذاری ذخایر بیمه­ای

ماده۲۱ـ دولت موظف است؛

 در جهت توسعه فعالیت‌های صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و گسترش بخش غیردولتی:

الف ـ بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، سهام دولت در شرکتهای بیمه به‌استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را در دو سال اول اجرای قانون برنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصی‌سازی به بخش غیردولتی واگذار کند.

ب ـ به‌منظور مردمی‌شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در صنعت بیمه و براساس اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدی‌گری خود و کاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.

- عرضه سهام دولت در شرکت­های بیمه از طریق بازار سرمایه و سازمان خصوصی­سازی

- تغییر رویکرد دولت در صنعت بیمه از نقش تصدی­گری به نقش نظارتی

منبع: یافته‌­های محقق

 

همان­طور که از جدول (۱) ملاحظه می­‌گردد، هدف سیاست­‌گذار از ارتقاء کمی و کیفی که در برنامه ششم نمایان شده است، عبارت است از:

۱) ارتقاء کمی

- افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی

- افزایش نقش صنعت بیمه در ایجاد فضای امن

- ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تأمین رفاه و امنیت مردم

- افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی

- افزایش ضریب نفوذ بیمه­‌های بازرگانی به ۷ درصد

-  افزایش حداقل ۵۰ درصدی سهم بیمه‌های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه‌های بازرگانی

-  افزایش و گسترش رشته­‌های بیمه­‌ای، سرمایه­‌گذاری ذخایر بیمه­‌ای

۲) ارتقاء کیفی

- عرضه سهام دولت در شرکت­‌های بیمه از طریق بازار سرمایه و سازمان خصوصی­‌سازی

- تغییر رویکرد دولت در صنعت بیمه از نقش تصدی­‌گری به نقش نظارتی

به منظور ارزیابی عملکرد صنعت بیمه در این گزارش به بررسی دو بعد از ابعاد کمی مورد توجه قانون­‌گذار در برنامه ششم توسعه یعنی سهم بیمه عمر و ضریب نفوذ بیمه عمر پرداخته می­‌شود که وضعیت عملکرد آن­ها در مقایسه با اهداف مد نظر قانون­گذار در جدول (۲) آمده است.

جدول (۱): وضعیت سهم بیمه عمر و ضریب نفوذ بیمه در سال­‌های مختلف برنامه ششم توسعه (درصد)

شماره سال

سهم بیمه عمر

ضریب نفوذ بیمه

۹۴

۱۰.۵ درصد

۱.۹ درصد

۹۵

۱۳.۵ درصد

۲.۲ درصد

۹۶

۱۳.۶ درصد

۲.۳ درصد

۹۷

۱۴.۵ درصد

۲.۴۶ درصد

۹۸

۱۴.۵ درصد

۲.۴۹ درصد

۹۹

۱۵.۳ درصد

۲.۵۲ درصد

عملکرد سالهای برنامه ششم توسعه

افزایش سالانه ۰.۴ واحد به طور متوسط

افزایش سالانه ۰.۲ واحد به طور متوسط

هدف برنامه ششم توسعه

رشد ۵۰ درصدی

رشد ۷ درصدی

منبع: سازمان مدیریت و برنامه­‌ریزی کشور

 

همان­گونه که در جدول (۲) آمده است، سهم بیمه عمر در سال ابتدایی برنامه ۱۰.۵ درصد بوده است که در سال ۱۳۹۹ به ۱۵.۳ درصد رسیده است که نشان­‌دهنده افزایش سالانه ۰.۴ درصد به طور متوسط است که فاصله معناداری با هدف برنامه ششم یعنی ۵۰ درصد دارد. در ارتباط با ضریب نفوذ بیمه نیز در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱.۹ درصد بوده است که با افزایش متوسط سالانه ۰.۲ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۲.۵۲ درصد رسیده است که فاصله معناداری با هدف رشد ۷ درصدی برنامه ششم توسعه دارد.

آنچه که از ارزیابی عملکرد کمی برنامه ششم توسعه در بخش صنعت بیمه بخصوص در دو شاخص سهم بیمه عمر و ضریب نفوذ بیمه مشخص گردید، عملکرد اجرایی صنعت بیمه با اهداف مدنظر سیاست­‌گذار و قانون­‌گذار تفاوت قابل ملاحظه­‌ای دارد. بنابراین لازم است بیمه مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان متولی حوزه صنعت بیمه کشور ضمن آسیب­‌شناسی عملکرد اجرایی صنعت در دستیابی به اهداف کمی، برنامه‌ریزی لازم برای رفع چالش­‌های اجرایی به عمل آورد. بر این اساس پیشنهادهای زیر برای ارتقاء کمی ارایه می­‌گردد:

۱) اصلاح ساختار سازمانی شرکت­‌های بیمه

۲) رتبه­‌بندی شرکت­‌های بیمه

۳) بررسی، اصلاح و توسعه محصولات بیمه­‌ای

۴) تقویت ظرفیت­‌های آموزش عالی در صنعت بیمه

۵) برگزاری دوره­‌های آموزشی داخلی و خارجی برای بیمه­‌های تخصصی

۶) استاندارد کردن شرایط تصویب محصولات بیمه­‌ای

۷) بررسی، اصلاح و توسعه محصولات بیمه­‌های مکمل و اجباری

۸) اعطای حق مالکیت معنوی برای محصولات جدید بیمه­‌ای

 

نویسنده: مهتا عزیزیان فرد؛ پژوهشگر اقتصادی

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: