کد خبر: ۲۰۳۱۵۱
تاریخ انتشار: ۰۸:۴۰ - ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - 07 May 2022
شروع هیجانی بیمه دی در سال 1401
شرکت بیمه دی در فروردین سال 1401 نسبت به فروردین سال گذشته رشدی 270 درصد را در حق بیمه تولیدی تجربه کرده و در مقابل نسبت خسارت شرکت در این ماه نسبت به دوره مشابه در سال قبل کاهشی دوبرابری داشت.

شرکت بیمه دی در فروردین سال 1401 نسبت به فروردین سال گذشته رشدی 270 درصد را در حق بیمه تولیدی تجربه کرده و در مقابل نسبت خسارت شرکت در این ماه نسبت به دوره مشابه در سال قبل کاهشی دوبرابری داشت.


به گزارش  بانکداری ایرانی؛  در فروردین 1400 بیمه دی دو هزار و 20 میلیارد ریال حق بیمه صادر کرده بود و در مقابل این میزان از حق بیمه یک هزار و 875 میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده بود که در نهایت نسبت خسارت شرکت 92 درصد شده بود.


این اتفاق در فروردین 1401 متفاوت رخ داده است. در نخستین ماه سال هفت هزار و 435 میلیارد ریال حق بیمه فروخت که در مقابل آن سه هزار و 343 میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد و نسبت خسارت شرکت با کاهشی دو برابری به 45 درصد رسید.

بالاترین سهم حق بیمه تولیدی از کل عملکرد شرکت به بیمه درمان با رقم شش هزار و 843 میلیارد ریال و سهم 92 درصد اختصاص داشت.


نسبت خسارت بیمه درمان شرکت در فروردین 46 درصد بود. حال انکه در فروردین 1400 شرکت با حق بیمه 940 میلیارد ریالی و خسارت 1800 میلیارد ریالی نسبت خسارت 200 درصدی را ثبت کرده بود. به همین دلیل نسبت خسارت شرکت در فروردین 1401 با بهبود چند برابری مواجه شده است.


بیمه شخص ثالث تنها چهار درصد از سهم کل حق بیمه تولیدی با رقم 270 میلیارد ریالی را در اختیار داشت.

بالاترین سهم خسارت پرداختی نیز به بیمه درمان با رقم سه هزار و 151 میلیارد ریال با سهم 94 درصدی تعلق داشت. خسارت 56 میلیارد ریالی هم به بیمه شخص ثالث با سهم 2 درصدی تعلق داشت. بیمه زندگی یک درصد از سهم کل حق بیمه را با رقم 38 میلیارد ریال در اختیار داشت.


بیمه دی در سال 1400 معادل 41 هزار و 736 میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده بود و در مقابل 48 هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده بود. البته این خسارت پرداختی خسارت سنواتی بیمه درمان بود در هر صورت در این دوره به نمایش گذاشته شد .

در سال گذشته 30 هزارو 424 میلیارد ریال معادل 73 درصد سهم حق بیمه تولیدی بیمه درمان از کل عملکرد شرکت بود. بیمه شخص ثالث نیز 10 درصد از کل حق بیمه تولیدی را با رقم چهار هزار و 247 میلیارد ریال به خود اختصاص داده بود. اما این وضعیت در سال جاری کاملا برعکس شده و بیمه دی شروعی هیجانی و مثبتی را در سال 1401 داشت.


بیمه دی با توجه به سهامدار عمده شرکت در حوزه بیمه درمان بیشترین فعالیت را داشته و در دیگر حوزه ها کمتر اقدام می کند.

لیلا فریادرس
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: