کد خبر: ۲۰۲۱۷۸
تاریخ انتشار: ۰۸:۵۶ - ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ - 15 March 2022

وبملت: بانک‌ملت در دوره یک‌ماهه بهمن‌ماه از محل تسهیلات ۵۴۲۱میلیارد تومان درآمد داشته و ۳۴۰۳میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده، بنابراین تراز یکماهه بانک مثبت ۲۰۱۸میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که تراز بانک در دی‌ماه مثبت ۱۹۱۱میلیارد تومان بوده است. در دوره ۱۱ماه سال مالی ۱۴۰۰ این بانک ۵۲هزار و ۷۴۶میلیارد تومان از محل تسهیلات درآمد داشته و حدود ۳۳هزار و ۵۷میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده و تراز ۱۱ماهه بانک مثبت ۱۹هزار و ۶۸۹میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در دوره مشابه سال گذشته تراز بانک مثبت ۱۳هزار و ۴۲۵میلیارد تومان بوده است.

وتجارت: بانک تجارت در بهمن‌ماه ۱۴۰۰، مبلغ ۳۰۹۴میلیارد تومان از محل سود تسهیلات خود درآمد داشته و مبلغ ۲۹۳۷میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده است. بر همین اساس این بانک در دوره یادشده تراز مثبت ۱۵۷میلیارد تومانی (۳۵/ ۵درصدی) را ثبت کرده است. تراز بانک در این دوره نسبت به ‌ماه قبل ۳۱۳درصد افزایش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۵۱/ ۶۷درصد کاهش داشته است. همچنین بانک تجارت نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۵/ ۷۱درصد کاهش تراز داشته است. بانک تجارت از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن‌ماه هم مبلغ ۲۶هزار و ۶۶۰میلیارد تومان از محل سود تسهیلات خود درآمد داشته و مبلغ ۲۸هزار و ۴۸۳میلیارد تومان به عنوان سود سپرده پرداخت کرده است. به این ترتیب «وتجارت» ۱۱ماه سال را با تراز منفی ۱۸۲۲میلیارد تومانی (منفی ۴/ ۶درصد) گذرانده است.

وبصادر : بانک صادرات ایران در بهمن امسال، مبلغ ۲۸۸۹میلیارد تومان از محل سود تسهیلات خود درآمد و مبلغ ۲۷۶۸میلیارد تومان به‌عنوان سود سپرده پرداختی داشته که از این نظر بانک یادشده در این دوره تراز مثبت ۱۲۱میلیارد تومانی (۳۷/ ۴درصد) را ثبت کرده است. این رقم نسبت به ‌ماه قبل ۱۵۲درصد و نسبت به میانگین ماه‌‌‌های قبل ۵۹درصد افزایش داشته است. همچنین بانک نسبت به دوره مشابه سال قبل ۰۴/ ۴۸درصد کاهش تراز داشته است.

بانک صادرات از ابتدای سال مالی خود تا پایان بهمن ۲۹هزار و ۱۴۰میلیارد تومان از محل سود تسهیلات درآمد و مبلغ ۲۹هزار و ۲۹میلیارد تومان به عنوان سود سپرده پرداخت کرده است. بر این اساس بانک تراز مثبت ۶/ ۱۱۱میلیارد تومانی (۳۸/ ۰درصد) را در این دوره ثبت کرده؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۵/ ۹۵درصد کاهش یافته است. لازم به ذکر است که طبق اصلاحات فرم جدید، صورت وضعیت ماهانه کارمزد وام قرض‌الحسنه در درآمد کارمزد لحاظ شده است.

وپست: پست بانک ایران در بهمن‌ماه ۱۴۰۰، مبلغ ۲۸۲میلیارد تومان از محل سود تسهیلات خود درآمد داشته و مبلغ ۶/ ۱۴۰میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده است. بانک در این دوره تراز مثبت ۴/ ۴۲۳میلیارد تومانی (۳۰۱درصد) را ثبت کرده است. تراز بانک در این دوره نسبت به‌ ماه قبل ۷۱/ ۲درصد افزایش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۲۲۵درصد افزایش داشته است. همچنین پست‌بانک نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۴۳۰درصد افزایش تراز داشته است. از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۳۰بهمن‌ماه ۱۴۰۰، پست‌بانک ایران مبلغ ۲۷۲۱میلیارد تومان از محل سود تسهیلات خود درآمد داشته و مبلغ ۱۳۴۵میلیارد تومان به‌عنوان سود سپرده پرداخت کرده است. بنابراین بانک در این دوره تراز مثبت ۴۰۶۶میلیارد تومانی (۳۰۲درصد) را ثبت کرده؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳۷درصد افزایش یافته است.

ونوین: بانک اقتصاد نوین در دوره یک‌ماه منتهی به ۳۰بهمن‌ماه۱۴۰۰، مبلغ ۱۸۰۴میلیارد تومان از محل سود تسهیلات خود درآمد داشته و مبلغ ۱۶۰۲میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده است. خروجی این عملیات برای «ونوین» در این دوره تراز مثبت ۲/ ۲۰۲میلیارد تومان (۶۲/ ۱۲درصد) شده؛ رقمی که نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۹۲/ ۰درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹۱/ ۲۵درصد کاهش داشته است. باید گفت، درآمد تسهیلات مشتمل بر سود تا سررسید و وجه التزام است که برای مطالبات معوق از تاریخ ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۹۸ و مشکوک‌الوصول از ۳۰/ ۰۹/ ۱۳۹۴ حسب دستورالعمل بانک مرکزی ج.ا.ا شناسایی نشده است. باتوجه به رویه بانک‌ها در خصوص بخشودگی بخشی از جرائم تسهیلات غیر‌جاری و شناسایی سود مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول به صورت نقدی، امکان تعدیل درآمد تسهیلات اعطایی در ماه‌‌‌های آتی وجود دارد. گردش تسهیلات و سپرده‌های ارزی نیز براساس نرخ تسعیر اعلامی طی بخشنامه شماره ۰۰/ ۲۰۶۰۸۲ مورخ ۲۰/ ۰۷/ ۱۴۰۰ بانک‌مرکزی است.

از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۳۰بهمن‌ماه نیز بانک اقتصاد نوین مبلغ ۱۸هزار و ۵۹میلیارد تومان از محل سود تسهیلات خود درآمد و مبلغ ۱۵هزار و ۴۵۶میلیارد تومان به عنوان سود سپرده پرداخت کرده که در نهایت برای این بانک تراز مثبت ۲۶۰۳میلیارد تومانی (۸۴/ ۱۶درصد) را ثبت کرده است. تراز بانک نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸/ ۷۹درصد افزایش یافته است.

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: