کد خبر: ۲۰۲۱۲۸
تاریخ انتشار: ۰۷:۲۸ - ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ - 13 March 2022
بانک مرکزی: هیات‌عامل بانک مرکزی در شصت و نهمین جلسه مورخ ۲۱اسفند۱۴۰۰ تصمیم نهایی درخصوص موضوع ممنوعیت اخذ وثیقه نقدی قبل یا بعد از اعطای تسهیلات را اتخاذ کرد.

بانک مرکزی: هیات‌عامل بانک مرکزی در شصت و نهمین جلسه مورخ ۲۱اسفند۱۴۰۰ تصمیم نهایی درخصوص موضوع ممنوعیت اخذ وثیقه نقدی قبل یا بعد از اعطای تسهیلات را اتخاذ کرد. هیات‌عامل بانک مرکزی پس از برگزاری جلسات کارشناسی طی سه ماه گذشته در این بانک مقرر کرد:


۱- همان‌گونه که در بخشنامه‌های متعدد قبلی از جمله بخشنامه‌های شماره ۶۲۶۶۸‌‌‌‌‌‌.۹۱ مورخ ۱۰/ ۳/ ۱۳۹۱، شماره ۲۲۴۳۰۶‌‌‌‌‌‌.۹۳ مورخ ۲۱/ ۸/ ۱۳۹۳، شماره ۶۲۳۵۸‌‌‌‌‌‌.۹۴ مورخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۹۴، شماره ۲۲۵۱۴۹‌‌‌‌.۹۵ مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۵ و شماره ۹۹.۱۰۰۸۳۲ مورخ ۹/ ۴/ ۱۳۹۹ به کرات تاکید شده است، بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.

۲- از تاریخ تصویب این مصوبه، اخذ هرگونه سپرده به‌عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ممنوع است.

۳- مواکدا یادآور می‌شود، چنانچه بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه شماره ۹۹.۱۰۰۸۳۲ مورخ ۹۹/ ۴/ ۱۳۹۹ قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از تسهیلات‌گیرنده کرده است، پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نیستند، الزامی است. پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی تخلف محسوب شده و بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی می‌شود.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: