کد خبر: ۲۰۰۳۶۱
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۷ - ۰۶ دی ۱۴۰۰ - 27 December 2021
همه ساله در آذر و دی ماه بحث بودجه داغ بوده و در رسانه ها بر سر آن بحثهای زیادی می شود. صنعت بیمه نیز یکی از موضوعات بودجه است؛ چرا که تغییرات بوجه‌ای شامل صنعت بیمه نیز می‌شود.

بانکداری ایرانی - علی سوری ؛ همه ساله در آذر و دی ماه بحث بودجه داغ بوده و در رسانه ها بر سر آن بحثهای زیادی می شود. صنعت بیمه نیز یکی از موضوعات بودجه است؛ چرا که تغییرات بوجه‌ای شامل صنعت بیمه نیز می‌شود.

به گزارش بانکداری ایرانی ، بر همین اساس اخیرا رییس بیمه مرکزی طی نامه‌ای به دولت به برخی از این تغییرات اشاره کرده و توصیه به تغییر آن موارد کرده‌است.

در این نامه با اشاره به افزوده شدن هلال احمر و صداوسیما به دریافت کنندگان درآمدهای دولت از محل فروش حق بیمه شخص ثالث از سوی شرکت‌های بیمه گر در جلسات هیئت دولت، سازمان صداوسیما و هلال احمر را دستگاه‌های غیر مرتبط از نظر محتوایی با اهداف صنعت بیمه و بدون داشتن نقشی در کاهش مرگ و میر سوانح جاده‌ای عنوان کرده است.

به گفته رییس بیمه مرکزی در سال 99 بیش از40 درصد تعرفه‌های بیمه‌ای در دومرحله افزایش یافت، اما برای سال آتی طی یک مرحله 28 درصد تعرفه‌ها افزایش یافته است. علاوه بر این نزدیک به 30 شرکت بیمه باید ماهیانه 500 میلیارد تومان به حساب دولت واریز کنند یعنی هفته 125 میلیارد تومان که نسبت به سال قبل نزدیک به 25 درصد رشد یافته است.

تغییرات درامدزایی دولت از شرکت‌های بیمه
وضعیت پرداخت صنعت بیمه به حسب خزانه دولت در چهار سال گذشته به شرح زیر بوده است:

- پرداخت هفتگی 300 میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث در بودجه 98
شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره ( 5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.

- پرداخت هفتگی 300 میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث در بودجه 99
در بند (الف) تبصره 10 این لایحه نیز آمده است: شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ 3000 میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

- پرداخت ماهانه 400 میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث در بودجه 1400
شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند در قالب تبصره 10 لایحه بودجه سال 1400 کل کشور، مبلغ 4000 میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد، به صورت ماهیانه به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت برای اجرای این بند است.

- پرداخت ماهانه 500 میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث در بودجه 1401
در بودجه سال آتی امده است: تبصره 10 - قضایی، انتظامی، دفاعی؛ الف- شرکتهاي بیمه‌اي مکلفند مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که برا ساس فروش بیمه (پرتفوي) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شوراي‌عالی بیمه می‌ر سد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5 ) این قانون نزد خزانه داري کل کشور واریز کنند. وجوه واریزي شرکت‌هاي بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه‌هاي قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي کشور، نیروي انتظامی جمهوري ا سلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوري ا سلامی ایران و سازمان صدا و سیماي جمهوري ا سلامی ایران قرار می‌گیرد تا در ردیف‌هاي مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره (7 (این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه‌هاي فرهنگ‌سازي و آگاهی‌بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آییننامه مدیریت حمل و نقل و سوانح رانندگی هزینه شود. سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزي جمهوري اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجراي این بند است. دستگاههاي موضوع این بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سه ماه یکبار به بیمه مرکزي جمهوري اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.

علی سوری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: