کد خبر: ۲۰۰۳۰۴
تاریخ انتشار: ۱۳:۱۴ - ۰۴ دی ۱۴۰۰ - 25 December 2021
در هفت ماه اول سال ١٤٠٠ بیش از ٧٢٠ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵۸.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در مهرماه ١۴٠٠ بالغ بر ۱۲۴ میلیارد ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد.

براساس آمار بانک مرکزی در مهرماه ١٤٠٠ بالغ بر ۱۲۴ میلیارد ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل ١٨ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۰.۲ درصد افزایش یافت. در هفت ماه اول سال ١٤٠٠ بیش از ٧٢٠ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵۸.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

فروش ۱۲۴ میلیارد ریال سفته و برات در پایتخت

همچنین طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در مهرماه ١٤٠٠ معادل ٥٠٠ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ٢٦٩ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده بـه ترتیب به اعداد ۶۱.۶ و ۱۴۵.۸ رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد ۱۸.۵ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۶.۳ درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تعداد ۲۴.۷ درصد کاهش و شاخص مبلغ ۶۹.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در مهرماه ١٤٠٠ به عدد ۲۳۶.۶ رسید. عدد شاخص مذکور در مهرماه ١٣٩٩ معادل ۱۰۴.۹ بوده است. در هفت ماه اول سال ١٤٠٠ معادل ٣٧٠٠ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ١٢٩٦ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد.

در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۶۵.۹ و ۱۰۰.۴ رسید که نسبت بـه دوره مشـابه سال قبل از لحاظ تعداد ۱۸.۹ درصد و از لحاظ مبلغ ۵.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در هفت ماه اول سال ١٤٠٠ به عدد ۱۶۰.۲ رسید. عدد شاخص مذکور در دوره مشابه سال ١٣٩٩ معادل ۱۲۲.۴ بوده است.

نگار کریمی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: