لژیونر ایرانی تیم زنیت از نام سگ خود هم رونمایی کرده آن را رکس نامیده است.

سردار آزمون و سگش در پرواز اختصاصی/عکس