کد خبر: ۱۹۸۸۴۸
تاریخ انتشار: ۰۸:۰۲ - ۱۶ آبان ۱۴۰۰ - 07 November 2021
مدیریت حسابرسی داخلی بانک به عنوان دبیر کمیته حسابرسی موضوع را بطور فوق العاده در همان تاریخ در کمیته مذکور مطرح و طی نامه 5 آبان نظر موافق کمیته حسابرسی را با ثبت مبلغ 3.5 هزار میلیارد تومان هزینه تعهدات اکچوئری در هزینه های جاری بانک در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 1400به اداره کل حسابداری مدیریت این بانک اعلام کرد.

بانک ملت درخصوص افزایش هزینه اکچوئری در صورت های مالی منتهی به شهریور سال 1400، دست به شفاف سازی زد.

به گزارش بانکداری ایرانی،  مجتبی کحالی معاون مدیرعامل "وبملت" درباره افزایش هزینه اکچوئری در صورت های مالی منتهی به شهریور سال 1400 اعلام کرد: طبق مفاد ماده 34 اساسنامه صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها، کسری منابع صندوق باید توسط بانک های عضو آن تامین شود. لذا محاسبات اکچوئری توسط صندوق بصورت سالانه انجام و حصه نقدی آن که طبق توافقات فیمابین بانک های عضو و صندوق، معادل یک سیزدهم بدهی هر بانک است، توسط بانک پرداخت می شود.

در این راستا با استناد به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بر صورت های مالی سالانه بانک و طبق اعلام صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها، مبلغ کسری تعهدات اکچوئری این بانک در پایان سال های 97 ،98 و 99 پس از کسر ذخایر و پرداخت های انجام شده به ترتیب 6.5 ، 10.2 و 22.9 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

با عنایت به مراتب فوق و در نظر گرفتن متغیرهایی مانند میزان افزایش حقوق سالانه کارکنان و بازنشستگان و روند افزایش کسری تعهدات اکچوئری در سنوات قبل، بخش مالی بانک نسبت به محاسبه برآوردی میزان حصه جاری کسری ذخایر در سال 1400 نسبت به سال قبل اقدام و مبلغ 3.5 هزار میلیارد تومان را برای شش ماهه اول سال 1400 در سرفصل هزینه تعهدات اکچوئری ثبت و با استناد به نامه فوق آن سازمان طی نامه پنجم آبان از کمیته حسابرسی بانک نیز استفسار کرد.

مدیریت حسابرسی داخلی بانک به عنوان دبیر کمیته حسابرسی موضوع را بطور فوق العاده در همان تاریخ در کمیته مذکور مطرح و طی نامه 5 آبان نظر موافق کمیته حسابرسی را با ثبت مبلغ 3.5 هزار میلیارد تومان هزینه تعهدات اکچوئری در هزینه های جاری بانک در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 1400به اداره کل حسابداری مدیریت این بانک اعلام کرد.

از مبلغ مذکور معادل 694.8 میلیارد تومان نقداً به صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها پرداخت و الباقی در حساب ذخیره تعهدات اکچوئری ثبت شده است.

همانگونه که در بند 4 گزارش حسابرسی سال 99 بانک نیز درج شده ، بانک درخصوص مبنای محاسبه تعهدات اکچوئری و منظور نکردن ارزش روز دارائی های نزد صندوق در محاسبات با صندوق اختلاف نظر دارد و با استناد به نامه 25 خرداد سال 87 صمصامی سرپرست وقت وزارت اقتصاد مبنی بر اینکه بدهی های سنوات قبل از تاریخ عرضه اولیه سهام این بانک که افشاء و اعلام نشده است توسط دولت تامین و پرداخت خواهد شد، مبلغ بدهی قبل از خصوصی شدن بانک را به حساب مطالبات بانک از دولت منظور کرده که هر دو موضوع در حال پیگیری است که مستندات مربوطه به پیوست تقدیم شده است.

بانک ملت با دو نفر از کارشناسان اکچوئری خبره به منظور محاسبه دقیق و تایید تعهدات ایفا نشده، قرارداد منعقد کرده و بطور جد در حال پیگیری برای تعدیل مبالغ کسری تعهدات اعلام شده توسط صندوق بازنشستگی بانک ها بابت سنوات گذشته است. دستور فرمائید مراتب بررسی و اقدامات لازم جهت بازگشایی نماد این بانک صورت پذیرد.

همچنین نامه شفاف سازی درباره نحوه محاسبه هزینه کسری محاسبات اکچوئری کارکنان در 6 ماهه اول سال و بررسی برخورد بخش مالی بانک درمورد نحوه ثبت کسری اکچوئری را می توان اینجا و اینجا مشاهده کرد.

لیلا فریادرس
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: