کد خبر: ۱۹۸۸۴۵
تاریخ انتشار: ۰۷:۵۴ - ۱۶ آبان ۱۴۰۰ - 07 November 2021
سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌‌ها: ۴۰۰‌میلیارد تومان از منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌‌ها در راستای امور رفاهی، تغذیه دانشجویان و بازگشایی دانشگاه‌‌‌ها به وزارت بهداشت، درمان وعلوم پزشکی پرداخت شد.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌‌ها: ۴۰۰‌میلیارد تومان از منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌‌ها در راستای امور رفاهی، تغذیه دانشجویان و بازگشایی دانشگاه‌‌‌ها به وزارت بهداشت، درمان وعلوم پزشکی پرداخت شد.

به گزارش بانکداری ایرانی،   بر اساس بند ۲۷ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۰ برای سازمان امور دانشجویان ۲۰۰ میلیارد تومان واریز شد که با احتساب واریزی قبل به مبلغ ۱۰۰‌میلیارد تومان، جمعا ۳۰۰‌میلیارد تومان به این سازمان واریز شده است که پیش‌بینی صورت گرفته به‌صورت کامل در این حوزه تخصیص داده شد.

همچنین بر اساس بند ۲۷ مصارف جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال‌جاری نیز به صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز ۲۰۰‌میلیارد تومان پرداخت شد که با توجه به پیش‌بینی صورت گرفته و با احتساب واریزی قبل به مبلغ ۲۷۰‌میلیارد تومان، جمعا ۴۷۰‌میلیارد تومان به حساب این صندوق واریز شد و پیش‌بینی انجام شده در این بخش نیز به‌صورت کامل توسط سازمان هدفمندسازی تخصیص داده شد.

شایان ذکر است، بند ۲۷ جدول مصارف تبصره ۱۴ بودجه سال ۱۴۰۰ با موضوع امور رفاهی، تغذیه دانشجویان و بازگشایی دانشگاه‌‌‌ها مربوط به سازمان امور دانشجویان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (صندوق‌رفاه دانشجویان) است.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: