کد خبر: ۱۹۸۰۶۴
تاریخ انتشار: ۰۹:۰۹ - ۱۷ مهر ۱۴۰۰ - 09 October 2021
۹ بانک‌ بورسی و دولتی که بیشترین تعداد و مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت را در ماه گذشته انجام داده اند ، معرفی شدند .

۹ بانک‌ بورسی و دولتی که بیشترین تعداد و مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت را در ماه گذشته انجام داده اند ، معرفی شدند .

به گزارش بانکداری ایرانی،  بررسی آمار سهم بازار بانک‌های پذیرنده از تعداد و مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت در شهریور، حاکی از آن است بانک ملت با سهم ۲۰.۲۲ و ۱۹.۳۵ درصدی از تعداد و مبلغ تراکنش‌ها همچنان با اختلاف زیاد، بالاترین تراکنش‌های بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک‌های پذیرنده قرار گرفته است.

پس از بانک ملت به ترتیب بانک‌های ملی، صادرات، سپه، پارسیان، کشاورزی، تجارت، سامان و رسالت بیشترین سهم را از تعداد تراکنش‌ها و بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، کشاورزی، سپه، سامان، رفاه و آینده بیشترین سهم را از مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت داشتند.

از سوی دیگر، بررسی سهم تعدادی بانک‌های پذیرنده از کل بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش نشان می دهد، بالاترین سهم تعدادی از تراکنش‌ های ابزار کارتخوان فروشگاهی به به بانک‌های ملت با ۱۹.۷۷ درصد، ملی با ۱۵.۰۹ درصد، سپه با ۱۰.۷۷ درصد و صادرات با ۸.۲۴ درصد تعلق دارد.

بالاترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک‌های پارسیان با ۳۰.۸۲ درصد، ملی با ۱۷.۵۷ درصد، ملت با ۱۵.۳۷ درصد و سامان با ۶.۹۳ درصد اختصاص داشت.

بیشترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی به بانک‌های ملت با ۴۱.۹۳ درصد، آینده با ۲۷.۲۸ درصد، اقتصاد نوین با ۱۴.۶۱ درصد و ملی با ۸.۴۱ درصد تعلق دارد.

همچنین بررسی سهم مبلغی بانک‌های پذیرنده از کل بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش، حاکی از آن است بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانک‌های ملت با ۱۹‌.۵۳ درصد، ملی با ۱۴.۱۵ درصد، صادرات با ۱۱.۷۶ درصد و سپه با ۹.۵۱ درصد تعلق دارد.

بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک‌های ملت با ۱۷.۹۲ درصد، آینده با ۱۶.۱۹ درصد، سامان با ۱۲.۲۲ درصد و خاورمیانه با ۸.۴۲ درصد اختصاص یافته است.

بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزارهای پذیرش موبایلی به بانک‌های ملت با ۴۴.۹۱ درصد، ‌آینده با ۲۵.۵۷ درصد، اقتصاد نوین با ۱۳.۲۲ درصد و ملی با ۵.۳۹ درصد تعلق گرفته و این بانک‌ها در مکان‌های اول تا چهارم جای گرفتند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: