کد خبر: ۱۹۸۰۵۷
تاریخ انتشار: ۰۸:۳۷ - ۱۷ مهر ۱۴۰۰ - 09 October 2021
یکی از مهم‌ترین اولویت‌های شرکت در سال جاری، رضایت‌ســنجی مشتریان است وقصد داریم نیازهای مشــتریان را احصا کنیم و برای پاســخ به آنهــا حتی محصولاتمان را تغییر داده یا شیوه ارائه خدمات را به‌روزرسانی کنیم.

یکی از مهم‌ترین اولویت‌های شرکت در سال جاری، رضایت‌ســنجی مشتریان است وقصد داریم نیازهای مشــتریان را احصا کنیم و برای پاســخ به آنهــا حتی محصولاتمان را تغییر داده یا شیوه ارائه خدمات را به‌روزرسانی کنیم.

مدیرعامل شــرکت بیمه آســماری با بیان اینکه این شــرکت اکنون به جایگاه قابل قبولی در بازار رسیده و به دنبال راهکارهایی برای تعمیق این شرایط در کنار ایجاد وفاداری بیشتر با مشتریان است، به برگزاری موفقیت آمیز مجمع اخیر شرکت اشاره کرد و گفت: تصویب صورت‌های مالی شــرکت، بســیار امیدبخش بود و از این رو بیمه آسماری با قدرت هر چه بیشتر به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

به گفته علیرضا یزدان‌دوست، نقاط قوت صورت‌های مالی ۱۳۹۹ شرکت بیمه آســماری در کنار افزایش ســرمایه از ۲۵۰ میلیارد ریال به ۹۰۰ میلیارد ریال در چند بخش قابل ذکر اســت که حجم قابــل توجهی از آنها نیز ناشــی از جهش پرتفوی شرکت بود. وی با بیان اینکه حجم سـپرده‌های بانکی و نقدینگی شرکت در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال‌های قبل به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرد یادآور شد: پرتفوی شرکت نیز بیش از ۷۰درصد رشد کرد، ضمن اینکه با وجود اینکه تعداد سهام شرکت از ۲۵۰ میلیون به ۹۰۰ میلیون تغییر پیدا کرد، ولی سود محقق شده نزدیک به ۳ برابر سال گذشته بود، از این رو ســهامداران علاوه بر اینکه ۳ برابر شدن تعداد ســهام را تجربه کردند، سود دریافتی خوبی هم داشتند.

یزدان دوست افزود: بیمه آســماری جزو شــرکت‌هایی اســت که نســبت ســود عملیاتی به پرتفوی یا نســبت ســود عملیاتــی بــه ســرمایه آن عــدد قابــل توجهی اســت. به‌طور کلی می‌توان گفت شـرکت بیمه آســماری از لحــاظ صورت‌های مالــی و ترازنامه، شــرایط مطلوبــی دارد و ایــن رونــد ادامــه نیز خواهد یافت.مدیرعامل بیمه آسماری با تاکید بر اینکه بــا وجود کرونا و شــرایط اقتصادی نامطلوب در کشــور، اما شرکت بیمه آسماری رشدهای قابل توجهی را در شاخص‌های بیمه‌گری تجربه کرد و دراین باره یادآور شد: به وجود آمدن این شرایط ناشــی از پرداختن همکاران به بخش‌های مغفول مانده بود. بســیاری از پرتفوهایی که کســی به آنهــا ورود نمی‌کرد، توســط همکاران ما کشف و جذب شد و البته این وضعیت در مناطق آزاد به شدت قابل توجه بود. از ســوی دیگر، رشــته درمان تکمیلی خانواده و انفرادی، به نســبت سایر رشــته‌ها، حوزه بکری اســت. اکنون تعــداد افرادی که پوشــش درمان تکمیلی دارند نسبت به کل جمعیت کشور، چندان زیاد نیست و این رشته پتانسیل بسیار خوبی برای فعالیت دارد. به گفته وی، کشف و استفاده از این ظرفیت‌ها باعث شد که هــم تعداد بیمه‌نامه‌های صــادره و هم حق بیمه تولیدی شــرکت در سال گذشته رشــد خوبی را تجربه کند. یزدان دوست تصریح کرد: از سوی دیگر با وجود شیوع کرونا و خسارت‌های درمــان که در اثر این پاندمی‌به شــرکت تحمیل شد، نسبت خسارت بیمه آسماری در سال ۱۳۹۹ دقیقا مشابه سال ۱۳۹۸ بود و روی عدد ۵۳درصد باقی ماند. این شرایط نشان می‌دهد همکاران ما در بیمه آســماری هم ریسک‌های درستی را انتخاب و هم حــق بیمه‌های خوبــی دریافت کرده‌اند.

به گفته وی ،ترکیب پرتفوی بیمه آسماری طی سال‌های اخیر تغییر چندانی نداشــته و نخواهد داشت. شرکت در سرزمین اصلی فقط در رشته درمان فعالیت دارد و طبیعی اســت که شاخص این رشته در کل پرتفوی، پررنگ تر از سایر رشته‌هاست. نکته دیگر اینکه حق بیمه ســایر رشــته‌ها، موازی با رشــته درمان افزایش نمی‌یابد.

به عنوان مثال حق بیمه رشته درمان که تابعی از نرخ تورم عمومی ‌و افزایش تعرفه‌های پزشکی است در سال گذشته رشــد قابل توجهی داشت، ولی حق بیمه رشــته‌های بدنه اتومبیل، آتش‌سوزی، مهندسی و مســوولیت به دلیــل رقابت‌های شــدید میان شرکت‌ها، کاهش هم داشته است. وی ادامه داد: به طور کلی ســهم رشته درمان از کل پرتفوی صنعت بیمه حدود ۳۵درصد است، اما این رقم در بیمه آسماری حدود ۸۰درصد است و همین روند هم ادامه خواهد یافت.

وی در ادامه یکی از مهم‌ترین اولویت‌های شرکت در سال جاری، را رضایت ســنجی مشتریان عنوان کرد و گفت: حجم عملیات بیمه آســماری به جایی رسیده است که علاقه‌مندیم وفاداری بیشتری بین مشتریان و شرکت ایجاد کنیم. مــا قصد داریم نیازهای مشــتریان را احصا کنیم و برای پاســخ به آنهــا حتی محصولاتمان را تغییر داده یا شــکل ارائه خدمات را به‌روزرسانی کنیم. البتــه نیــم نگاهی هــم به جــذب پرتفوهای جدید خواهیم داشــت، ولی اولویت ما این اســت که همه زیرســاخت‌های لازم به لحاظ سیستمی، انفورماتیک و نیروی انســانی را به شــکلی فراهم کنیم که وفاداری مشــتریان موجــود به حداکثر ممکن برسد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: