کد خبر: ۱۹۵۸۹۴
تاریخ انتشار: ۱۵:۱۵ - ۱۲ تير ۱۴۰۰ - 03 July 2021
بررسی گزارش های ماهانه بانکهای بورسی و فرابورسی نشان می دهد که در خردادماه 1400 بانک ملت موفق ترین بانک در رشد تراز عملیاتی بوده و همچنان بر مدار رشد حرکت می کند و بانک های پاسارگاد و تجارت در رتبه های بعدی قرار دارند.

بررسی گزارش های ماهانه بانکهای بورسی و فرابورسی نشان می دهد که در خردادماه 1400 بانک ملت موفق ترین بانک در رشد تراز عملیاتی بوده و همچنان بر مدار رشد حرکت می کند و بانک های پاسارگاد و تجارت در رتبه های بعدی قرار دارند.

به گزاش بانکداری ایرانی ،  طی خرداد ماه سال 1400 ، بانک ملت با کسب ۱۱۹,۵۳۷ میلیارد ریال درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و پرداخت ۷۴,۳۰۱ میلیارد ریال سود سپرده ­گذاری ، توانست تراز عملیاتی مثبت ۴۵,۲۳۶ میلیارد ریالی را ثبت نماید.

مقایسه درآمد تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپرده گذاران بر اساس تراز عملیاتی تجمیعی (3 ماهه ابتدای سال 1400)

تحلیل عملکرد خرداد ماه سال 1400 بانک ملت و مقایسه آن با سایر بانک های بورسی

ارقام به میلیارد ریال

طی خرداد ماه سال 1400 ، بانک ملت با کسب ۱۱۹,۵۳۷ میلیارد ریال درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و پرداخت ۷۴,۳۰۱ میلیارد ریال سود سپرده­گذاری ، توانست تراز عملیاتی( حاشیه سود) مثبت ۴۵,۲۳۶ میلیارد ریالی را ثبت نماید که با رشد 62 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته (حاشیه سودپرداختی ۲۷,۹۰۸ میلیارد ریالی) عملکردی در خور توجه محسوب می­شود. این امر حاکی از استمرار روند بهبود، تسهیل در فرآیند اعطای تسهیلات، رعایت بهداشت اعتباری، عزم راسخ بانک در مصرف بهینه مصارف و کسب سود با کیفیت می باشد.

مقایسه درآمد تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپرده گذاران بر اساس تراز عملیاتی ماهیانه (خرداد ماه سال جاری)

تحلیل عملکرد خرداد ماه سال 1400 بانک ملت و مقایسه آن با سایر بانک های بورسی

ارقام به میلیارد ریال

در خرداد ماه سال جاری درآمد حاصل از تسهیلات مبلغ ۴۳,۷۴۱ میلیارد ریال و سود پرداختی به سپرده ­گذاران مبلغ ۲۶,۹۴۱ میلیارد ریال می باشد که منجر به ثبت تراز عملیاتی(حاشیه سود ) ۱۶,۸۰۰ میلیارد ریال در سومین ماه سال شده است. به این ترتیب تراز بانک در خرداد ماه امسال ، با جهش قابل ملاحظه ، 77 درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل و 54 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.

درآمد حاصل از تسهیلات در خرداد ماه امسال، نسبت به مدت مشابه در سال قبل دارای رشد 101 درصدی و نسبت به ماه قبل از رشد 21 درصدی برخوردار بوده است .

سود پرداختی به سپرده­گذاران در خرداد ماه امسال، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 118 درصد افزایش و نسبت به ماه قبل رشد 7 درصدی نشان می دهد.

کل سپرده­ها (منابع)

تحلیل عملکرد خرداد ماه سال 1400 بانک ملت و مقایسه آن با سایر بانک های بورسی

 

سپرده­ های هزینه زا
مانده سپرده­های هزینه­زا در پایان سومین ماه سال 1400 نسبت به مدت مشابه در سال 1399 از رشد 74 درصدی و نسبت به ماه قبل از رشد 2 درصدی برخوردار بوده ودر این میان سپرده­هاي کوتاه­ مدت با 48 % رشد از مبلغ ۸۶۳,۴۳۷ میلیارد ریال به ۱,۲۸۰,۵۸۴ میلیارد ریال و سپرده های بلند مدت با ۸۶ % رشد از مبلغ ۱,۸۷۴,۲۳۳ میلیارد ریال به ۳,۴۷۸,۸۷۴ میلیارد ریال رسیده است.

سپرده­ های غیر هزینه زا :
در بخش سپرده­های غیرهزینه­زا نیز بانک توانسته نسبت به مدت مشابه رشد 51 درصدی و نسبت به ماه قبل رشد 4 درصدی را به خود اختصاص دهد.

در این میان بیشترین سهم درصد مربوط به سپرده ­هاي­ قرض­الحسنه جاري ريالي (58 درصد سهم بری) می­باشد که در خرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل با 29% رشد از مبلغ ۷۲۵,۵۱۲ میلیارد ریال به ۹۳۳,۹۵۳ میلیارد رسیده است.

پس از آن سپرده­هاي ­قرض­الحسنه پس انداز ارزی (23 درصد سهم بری ) با 153 % رشد از مبلغ ۱۴۸,۵۸۸ میلیارد ریال به ۳۷۵,۸۳۳ میلیارد ریال رسیده است که عمدتاً مر بوط به عملیات تسعیر می باشد.

در مجموع کل مانده سپرده­ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با جهش قابل ملاحظه ۶۷ درصدی روبرو شده و از مبلغ ۳,۸۱۱,۰۸۶ میلیارد ریال به ۶,۳۷۷,۰۷۱ میلیارد ریال افزایش یافته است و همچنین نسبت به آخرین ماه سال گذشته 22 درصد رشد نشان می دهد.

کل تسهیلات (مصارف)

تحلیل عملکرد خرداد ماه سال 1400 بانک ملت و مقایسه آن با سایر بانک های بورسی

تسهیلات ریالی :
مانده تسهیلات ریالی در­خرداد­ ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با 41 % رشد از مبلغ ۲,۰۲۱,۲۲۲۰ میلیارد ریال به ۲,۸۴۴,۵۲۳ میلیارد ریال رسیده است.

در این میان بیشترین سهم درصد مربوط به تسهیلات مرابحه (19 درصد سهم بری) می­باشد که در خرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل با 197% رشد از مبلغ 418.304 میلیارد ریال به 1.243.793 میلیاردریال رسیده است.

سود تسهیلات مرابحه نیزدر مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با 186 % رشد از مبلغ 16.721 میلیارد ریال به 47.856 میلیارد ریال رسیده است.

تسهیلات ارزی :


مانده تسهیلات ارزی در خرداد ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با رشد 85 درصدی از مبلغ ۱,۹۱۴,۷۷۳ میلیارد ریال به ۳,۵۳۷,۸۷۲ میلیارد ریال افزایش یافته است که به طور عمده ناشی از اعمال نرخ تسعیر ارز بوده است.

کل مانده تسهیلات ارزی و ریالی بانک در خرداد ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با جهش قابل ملاحظه 62 درصدی از مبلغ ۳,۹۳۵,۹۹۵ میلیارد ریال به ۶,۳۸۲,۳۹۴ میلیارد ریال رسیده است.

در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته نیز حاکی از رشد 29 درصدی و نسبت به ماه قبل دارای رشد 3 درصدی می باشد.

روند درخشان تراز عملیاتی ( درآمدی ) بانک در 3 ماهه ابتدای سال 1400 :

تحلیل عملکرد خرداد ماه سال 1400 بانک ملت و مقایسه آن با سایر بانک های بورسی

ارقام به میلیارد ریال

 

تحلیل عملکرد خرداد ماه سال 1400 بانک ملت و مقایسه آن با سایر بانک های بورسی

تراز عملیاتی تجمیعی بانک ملت در خرداد ماه امسال (مازاد درآمد تسهیلات به سود پرداختی به سپرده ­ها) با ثبت مبلغ ۴۵,۲۳۶ میلیارد ریال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 85 ­% رشد نشان ­ می دهد و همانند ماه­­های گذشته به روند صعودی خود ادامه داده که از این حیث در بین بانک­های بورسی همچنان پیشتاز بوده و توانسته در صدر تراز عملیاتی برای دوره 3 ماهه سال جاری قرارگیرد.


مقایسه تراز عملیاتی بانک ملت و سایر بانک­های بورسی

تحلیل عملکرد خرداد ماه سال 1400 بانک ملت و مقایسه آن با سایر بانک های بورسی

 

نمودار تراز عملیاتی بانک های بورسی در خرداد ماه 1400

 

تحلیل عملکرد خرداد ماه سال 1400 بانک ملت و مقایسه آن با سایر بانک های بورسی

چکیده عملکرد :تحلیل عملکرد خرداد ماه سال 1400 بانک ملت و مقایسه آن با سایر بانک های بورسی

 

 

 

لیلا فریادرس
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: