کد خبر: ۱۹۴۳۲۲
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۶ - ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - 02 May 2021
درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع خرید سکه از بانک‌مرکزی در سال ۱۳۹۹ را به‌صورت کامل تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ ندارند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر تا چهار ماه به‌صورت مساوی تقسیط می‌شود.

درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع خرید سکه از بانک‌مرکزی در سال ۱۳۹۹ را به‌صورت کامل تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ ندارند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر تا چهار ماه به‌صورت مساوی تقسیط می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دستورالعمل شماره ۵۰۴ مورخ ۸/ ۲/ ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی درخصوص چگونگی مالیات خریداران سکه از بانک‌مرکزی در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد. در این بخشنامه نکات مهمی مطرح شده است. بر این اساس با توجه به مفاد مواد ۱ و ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مذکور و به‌منظور تکریم مودیان وتسهیل وصول مالیات عملکرد سال۱۳۹۹ دریافت‌کنندگان سکه از بانک‌مرکزی، مقرر می‌دارد:


۱- مشمولان مالیات مقطوع و تکالیف آنها
تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت حداکثر ۱۰۵ قطعه سکه اقدام کرده‌اند، مشمول مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل هستند. این گروه از خریداران سکه از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند. بدیهی است بااستناد به قسمت اخیر تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴، مالیات اشخاص موضوع این بند که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم کنند، براساس رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده تعیین خواهد شد.

مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ است. خریداران مذکور مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات متعلق به شرح بند ۲ این دستورالعمل اقدام کنند. پرداخت مالیات بعد از سر رسید تعیین شده موجب تعلق جریمه دیرکرد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ خواهد شد.

۲- میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت‌کننده سکه بر اساس تعداد سکه تحویلی طی سال۱۳۹۹ تا ۵ قطعه سکه مشمول مالیات نیست.


نسبت به مازاد ۵ سکه تا میزان ۱۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۹.۶۰۰.۰۰۰ ریال مالیات مقطوع.

نسبت به مازاد ۱۵ سکه تا میزان ۲۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۱۲.۸۰۰.۰۰۰ ریال مالیات مقطوع.

نسبت به مازاد ۲۵ سکه تا میزان ۱۰۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال مالیات مقطوع

۳- سایر موارد
درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به‌صورت کامل تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ ندارند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر تاچهار ماه به‌صورت مساوی تقسیط می‌شود.

اشخاصی که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت بیش از ۱۰۵ قطعه سکه از بانک‌مرکزی اقدام و مشاغلی که حسب سوابق پرونده با مجوز صادره از سوی مراجع ذی‌ربط به شغل خریدو فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی وپرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر (پایان خردادماه ۱۴۰۰) هستند.

از آنجا که مطابق حکم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مذکور، مالیات مقطوع تعیین شده مطابق بند ۲ این دستورالعمل در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، قطعی و وفق مقررات قابل وصول است، بنابراین اوراق قطعی تمامی مشمولان موضوع بند ۱ این دستورالعمل، یک ماه پس از سررسید پرداخت مالیات صادر و به مودیان ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد.

آن دسته از مشمولان این دستورالعمل که به مالیات قطعی شده اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها برابر مقررات در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ قابل رسیدگی خواهد بود.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: