کد خبر: ۱۹۰۸۶۰
تاریخ انتشار: ۰۸:۳۹ - ۰۹ بهمن ۱۳۹۹ - 28 January 2021
بانک پرحاشیه حاضر در بازار پایه که نماد آن به تشخیص فرابورس تا ۱۹ بهمن تعلیق شده درخصوص موارد منجر به تعلیق توضیحاتی ارائه کرد تا مقدمات بازگشت به تابلو فراهم شود.

 بانک سرمایه حاضر در بازار پایه که نماد آن به تشخیص فرابورس تا ۱۹ بهمن تعلیق شده درخصوص موارد منجر به تعلیق توضیحاتی ارائه کرد تا مقدمات بازگشت به تابلو فراهم شود.

  بانک سرمایه که نماد آن به تشخیص فرابورس تا 19 بهمن تعلیق شده درخصوص موارد منجر به تعلیق توضیحاتی ارائه کرد تا مقدمات بازگشایی نماد فراهم شود.

براین اساس، فرج الله قدمی مدیرعامل "سمایه" اعلام کرد: بازگشت به نامه ششم بهمن ماه و در اجرای ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس به پیوست تصویر نامه چهارم بهمن ماه معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی ناحیه ۳۲ تهران اجرایی اقتصادی به انضمام رای ۲۳ دی ریاست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در خصوص انتقال سهام متعلق به گروه ریخته گران در بانک سرمایه به بانک تجارت ارسال میشود. تاکنون در این خصوص هیچ گونه نامه‌ای به بانک ارائه نشده و در صورت اعلام رسمی مراتب از طریق کدال اطلاع رسانی خواهد شد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: