کد خبر: ۱۹۰۴۸۱
تاریخ انتشار: ۱۵:۰۹ - ۲۹ دی ۱۳۹۹ - 18 January 2021
بالغ‌بر ۶۸۱ هزار فقره چک به ارزش حدود ۲۲۱ هـزار میلیارد ریال در آبان‌ماه ۱۳۹۹ در کل کشور برگشت‌داده‌شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۷.۲درصد کاهش و از نظر مبلغ ۳.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بالغ‌بر ۶۸۱ هزار فقره چک به ارزش حدود ۲۲۱ هـزار میلیارد ریال در آبان‌ماه ۱۳۹۹ در کل کشور برگشت‌داده‌شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۷.۲درصد کاهش و از نظر مبلغ ۳.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش تسنیم، تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از وضعیت چک‌های برگشتی نشان می‌دهد که در آبان‌ماه، بیش از ۸ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۱۹۰۱ هزار میلیارد ریال در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۴ درصد و ۱۲.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

چک‌های وصولی
طبق آمار بانک مرکزی، بیش از ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزش بالغ‌بر ۱۶۸۰ هزار میلیارد ریال در آبان‌ماه ۱۳۹۹ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب ۹.۶ درصد و ۱۴.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹۱.۵ درصد و ۸۸.۴ درصد وصـول شده است.

درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در مهرماه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۹۱.۷ درصد و ۹۰.۱ درصد و در آبان‌ماه ۱۳۹۸ به ترتیب برابر ۹۱ درصد و ۸۸ درصد بوده است. در آبان‌ماه ۱۳۹۹، در استان تهران حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۸۱۲ هزار میلیارد ریال وصول شد که از نظر تعداد ۹۲.۷ درصد و از نظر ارزش ۸۹ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۴.۳ درصد)، مازندران (۹۲.۸ درصد) و البرز (۹۲.۷ درصد) اختصاص‌یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۲.۵ درصد)، ایلام (۸۶.۵ درصد) و خراسان شمالی و لرستان (هرکدام ۸۷ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشـور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۱.۹ درصـد)، البرز (۹۱.۱ درصد) و خوزستان (۹۰.۷ درصد) اختصاص‌یافته است و استان‌های بوشهر (۷۷.۸ درصد)، ایلام (۷۹.۹ درصد) و کرمان (۸۰.۷ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی
بالغ‌بر ۶۸۱ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۲۱ هـزار میلیارد ریال در آبان‌ماه ۱۳۹۹ در کل کشور برگشت‌داده‌شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۷.۲ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۳.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۸.۵ درصد و ۱۱.۶ درصد برگشت‌داده‌شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت‌داده‌شده در مهرماه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۸.۳ درصد و ۹.۹ درصد و در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ به ترتیب برابر ۹ درصد و ۱۲ درصد بوده است.

در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ‌بر ۱۷۱ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۷.۳ درصد و از نظـر ارزش ۱۱ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت‌داده‌شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعـداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۱۷.۵ درصد)، ایلام (۱۳.۵ درصد) و خراسان شمالی و لرستان (۱۳ درصد) اختصاص‌یافته است و استان‌های گیلان (۵.۷ درصد)، مازندران (۷.۲ درصد) و البرز (۷.۳ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های بوشهر (۲۲.۲ درصد)، ایلام (۲۰.۱ درصد) و کرمان (۱۹.۳ درصد) اختصاص‌یافته است و استان‌های گیلان (۸.۱ درصد)، البرز (۸.۹ درصد) و خوزستان (۹.۳ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: