کد خبر: ۱۸۹۳۶۴
تاریخ انتشار: ۰۸:۲۵ - ۳۰ آذر ۱۳۹۹ - 20 December 2020
بی رقیبی بانک ملت در آمار پنج‌ساله شاپرک
بانک ملت در مجموع تراکنش هایی که در اقتصادی ملی ایران ثبت شده و در آمارهای شاپرک، نمایش داده می شود بالاترین رکورد را در پنج سال گذشته یعنی از تیر 1394 که اولین آمار شاپرک منتشر شده است، را داراست.

بانک ملت در مجموع تراکنش هایی که در اقتصادی ملی ایران ثبت شده و در آمارهای شاپرک، نمایش داده می شود بالاترین رکورد را در پنج سال گذشته یعنی از تیر 1394 که اولین آمار شاپرک منتشر شده است، را داراست.


به گزارش بانکداری ایرانی ، بانک ملت، یک پنجم از کل تراکنش را در بین 12 شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و در بین 37 بانک دولتی و خصوصی و موسسه مالی و اعتباری به خود اختصاص داده است.


بر اساس آمارهای منتشره از سوی شاپرک، بانک ملت به همراه شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت تنها در آبان 99 معادل 21 درصد از کل تعدادی تراکنش ها به رقم 580 میلیون تراکنش و همچنین 953 هزار و 866 میلیارد ریال از کل رقم ریالی تراکنش‌ها را طی آبان 99 به خود اختصاص داده است.


در حقیقت، شاپرک یکی از ارکان مهم در بازارهای مالی و پولی ایرانی است که دارای جایگاه مهمی در اقصاد ملی است. در حقیقت جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی و از جمله نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی, در این بخش تبیین شده است.


محاسبه سهم ارزش پرداخت‌های الکترونیکی کارتی شاپرک از کل GDP نیز شاخص دیگری است که نمایانگر جایگاه و گستره فعالیت شبکه شاپرک با توجه به اندازه اقتصاد ملی است؛ چرا که در در شهریور 1399ارزش تراکنش های شاپرک 83/16 درصد از کل نقدینگی بوده است.

 

از بالاترین ثبت تعدادی تراکنش تا بالاترین سهم نقدینگی در شبکه پرداخت


 در این بستر برخی از بانکها بیشترین نقش را دارند و در واقع این بانکها هستند که با ترانزکشن‌های خود شاپرک را می سازند.


بانک ها دارای شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت هستند که رابط بانک و شاپرک از طریق بازار خدمات پرداخت الکترونیک کارتی و غیره رخ می دهد.


در واقع، این شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت هستند که شاپرک را می سازند و شاپرک بدون این شرکت ها ماهیتی نخواهد داشت. اما در این بین به‌پرداخت ملت با ثبت حدود 580 میلیون تراکنش در یک ماه بیشترین سهم از دو میلیارد و 227 هزار تعداد کل تراکنش شاپرک را به خود اختصاص داده است.

 

از بالاترین ثبت تعدادی تراکنش تا بالاترین سهم نقدینگی در شبکه پرداخت

بر اساس این گزارش، تراکنش های به‌پرداخت ملت به سه بخش تراکنش های کارتخوان فروشگاهی، تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی و تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی است.

 

از بالاترین ثبت تعدادی تراکنش تا بالاترین سهم نقدینگی در شبکه پرداخت

در گزارش های شاپرک که تراکنش تعدادی و هم مبلغی هر یک از شرکت هایPSP از بازار ابزار های پذیرش برای دو ماه متوالی مهر و آبان 99 ارائه شده است. در این ماه همچنان شرکت "به‌پرداخت ملت" با پوشش 38/20 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد.


همین شرکت با رقمی معادل 37/33 درصد بخش قابل توجهی از بازار مبلغی تراکنشهای اینترنتی شبکه را کسب نموده است. شرکت "پرداخت الکترونیک سامان" در ابزار پذیرش موبایلی نیز با پوشش 56/33 درصدی، سهم عمدهای از بازار مبلغی تراکنشهای این ابزار را پشتیبانی می‌کند.


همین وضعیت برای بانک ها نیز برقرار است. بانک ملت به عنوان سهامدار عمده شرکت به پرداخت ملت نیز دارای بالاترین تراکنش مالی و عددی است.


بانک ملت، با سهم 68 /20 درصدی از تعداد تراکنش ها و سهم 19/21 درصدی از مبلغ تراکنش ها، همچنان با اختلاف زیاد، بالاترین سهم از پذیرش تراکنش های بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک های پذیرنده قرار گرفته است.

 

از بالاترین ثبت تعدادی تراکنش تا بالاترین سهم نقدینگی در شبکه پرداخت

بر اساس این اطلاعات، بانک ملت در همه زمینه به غیر از تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی در رتبه اول بین بانک‌های دولتی و خصوصی قرار داشته است
بالاترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانکهای "ملت"، "ملی ایران "،"صادرات ایران" و "سپه"
بالاترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی به بانکهای " پارسیان "، " ملی ایران"،" ملت " و "سپه"
بالاترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی به بانکهای "ملت"، "آینده" ،"اقتصادنوین" و"پارسیان"
بالاترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانکهای"ملت"، "ملی ایران"،"صادرات ایران" و "کشاورزی"
بالاترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی به بانکهای "ملت"، " صادرات ایران"،"سامان" و "پارسیان "
بالاترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی به بانک های "ملت" ، "پارسیان" ، "آینده" و "اقتصاد نوین"

از بالاترین ثبت تعدادی تراکنش تا بالاترین سهم نقدینگی در شبکه پرداخت

علی سوری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: