برچسب ها
بانک مرکزی همچنین نرخ توافق بازخرید را به‌‌روز کرد و مطابق اعلام بانک مرکزی، این نرخ پس از گذشت حدود یک ماه دوباره وارد کانال 21درصدی شد و به عدد 21/ 21درصد رسید. این افزایش نرخ ریپو به معنای نزدیک شدن به سقف کریدور نرخ بهره که 22درصد است، بوده و درنهایت می‌‌تواند باعث افزایش دوباره نرخ‌‌ بهره بین‌‌بانکی شود.
کد خبر: ۲۰۵۶۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۳