برچسب ها
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی گلستان بر ضرورت مراقبت از مزارع کشاورزی در روزهای اخیر در برابر کِرم برگ خوار و کِرم قوزه باشند.
کد خبر: ۲۰۴۵۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۴