برچسب ها
این عضو هیات مدیره بانک مسکن با بیان اینکه عملکرد بانک در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۹۸ در سطح مطلوب بوده، اظهار داشت: کاهش زیان خالص از ۱۰.۵هزارمیلیارد ریال سال ۱۳۹۸ به ۸ هزار میلیارد ریال زیان خالص در پایان سال ۱۳۹۹ از جمله نقاط مثبتی است که روند صعودی عملکرد بانک مسکن را نشان می دهد.
کد خبر: ۲۰۱۸۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۷

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه از موافقت اصولی سازمان بورس برای دومین عرضه صکوک رهنی بانک مسکن به ارزش هزار میلیارد تومان خبر داد.
کد خبر: ۱۷۹۰۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

سید محسن فاضلیان عضو هیات مدیره بانک مسکن از آمادگی این بانک به منظور انتشار دومین مرحله از اوراق رهنی خبر داد.
کد خبر: ۱۷۹۰۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن با بیان این که مذاکرات متعددی با گروه های مختلف پس از تحریم انجام شده است، گفت: از برنامه هایی که در بخش مسکن پیگیری می شود، ایجاد صندوق بین المللی تامین مالی مسکن است.
کد خبر: ۹۲۰۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۶