برچسب ها
کد خبر: ۲۰۰۵۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

بانک ملت با سرمایه 20.7 هزار میلیارد تومانی ذز عملکرد آبان و ۸ ماه سال، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت ۲ و ۱۶.۱ هزار میلیارد تومانی شد.
کد خبر: ۱۹۹۵۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

گزارش اختصاصی بانکدار ایرانی؛
مسئولیت اجتماعی مجموعه وظایف و تعهداتی است که بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌ها باید در جهت حفظ و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام داده و به شهروندان کم برخوردار خدماتی را ارائه کنند.
کد خبر: ۱۹۹۳۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

بانک ملت در عملکرد تیر و چهار ماه سال، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت ۱.۳ و ۵.۸ هزار میلیارد تومانی شد.
کد خبر: ۱۹۶۵۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹