برچسب ها
موشن گرافی
کد خبر: ۲۰۳۹۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

کد خبر: ۲۰۰۷۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

یکی از اصول مهم بیمه در کلیه حوزه ها این است که ریسک بیمه شده تا حد ممکن در سطح وسیعی پخش شود. پوشش اتکایی بیمه اتکایی به معنی توزیع ریسک بوده و این بیمه امکان پاسخ به خسارت هایی که طی مدت زمان اعتبار قرارداد رخ می دهد، را برای شرکت بیمه واگذارنده به وجود‌‌‌ می‌آورد تا شرکت بیمه بتواند ریسک‌های یکسان را برای سهام خود جمع آوری کند.
کد خبر: ۲۰۰۷۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

فیلم / موشن گرافی
کد خبر: ۲۰۰۶۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

کد خبر: ۲۰۰۵۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

کد خبر: ۲۰۰۵۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

کد خبر: ۲۰۰۵۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

موشن گرافی
کد خبر: ۲۰۰۵۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

این ویدیوگرافی بانک های امروزی را به عنوان جادوگرانی معرفی می کند که با ورد و جادو دست به خلق پول از هیچ زده و با این کار موجبات رشد بی رویه ی قیمت ها را فراهم می کند. در ادامه نیز چگونگی خلق پول بانک ها از طریق وام دهی بر اساس نرخ ذخیره قانونی را معرفی می کند.
کد خبر: ۲۰۰۴۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

موشن گرافی
کد خبر: ۱۹۴۲۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۷