برچسب ها
اینفوگرافی
کد خبر: ۱۹۵۳۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

اینفوگرافی
کد خبر: ۱۹۴۷۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

اینفوگرافی
کد خبر: ۱۹۴۲۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

اینفوگرافی
کد خبر: ۱۹۳۶۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

اینفوگرافی
کد خبر: ۱۹۳۵۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

کد خبر: ۱۸۸۶۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

کد خبر: ۱۸۷۹۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

کد خبر: ۱۸۶۶۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

انتشار صورت مالی حسابرسی شده بانک ها به صورت عمومی، عملکرد یک ساله بانک ها در حوزه پولی و میزان پایبندی آنها به قوانین مربوطه را مشخص می‌کند. براساس بخشنامه های بانک مرکزی، بانک ها موظف هستند تا پایان تیرماه هر سال، صورت مالی حسابرسی شده سال گذشته خود را در دسترس عموم قرار دهند.
کد خبر: ۱۸۳۷۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

کد خبر: ۱۸۲۴۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

کد خبر: ۱۸۲۱۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

کد خبر: ۱۸۱۹۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

کد خبر: ۱۸۱۹۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۶

کد خبر: ۱۸۱۵۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۹

کد خبر: ۱۸۱۳۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

کد خبر: ۱۸۰۹۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

کد خبر: ۱۸۰۵۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

کد خبر: ۱۸۰۱۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹

کد خبر: ۱۷۹۱۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

کد خبر: ۱۷۵۴۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳