برچسب ها
روزنامه شهروند
کد خبر: ۱۶۹۰۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

روزنامه شرق
کد خبر: ۱۶۹۰۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

روزنامه سیاست روز
کد خبر: ۱۶۸۹۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

روزنامه سازندگی
کد خبر: ۱۶۸۹۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

روزنامه رسالت
کد خبر: ۱۶۸۹۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

برهان حقیقت‌جو دولت تصمیم گرفته پرداخت ارز 4200 تومانی را برای واردات کالاهای اساسی و دارو در سال 1399 ادامه دهد. به گفته سخنگوی دولت، از محل درآمدهای حاصل از صادرات نفت حدود 10 میلیارد دلار برای این موضوع در نظر گرفته شده است. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود کاهش درآمدهای نفتی در دو سال اخیر در سال 1399 نیز تداوم داشته باشد.
کد خبر: ۱۶۸۹۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

روزنامه جوان
کد خبر: ۱۶۸۹۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

روزنامه جام جم
کد خبر: ۱۶۸۹۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

روزنامه تعادل
کد خبر: ۱۶۸۹۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

کد خبر: ۱۶۸۹۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

روزنامه ایران
کد خبر: ۱۶۸۹۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

روزنامه ایران
کد خبر: ۱۶۸۹۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

روزنامه اعتماد
کد خبر: ۱۶۸۹۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

روزنامه اطلاعات
کد خبر: ۱۶۸۹۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

روزنامه آرمان ملی
کد خبر: ۱۶۸۹۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

کد خبر: ۱۶۸۳۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳

کد خبر: ۱۶۳۸۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰

کد خبر: ۱۶۳۲۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹

کد خبر: ۱۶۲۷۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

کد خبر: ۱۶۲۵۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۷