برچسب ها
کد خبر: ۱۶۹۹۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

کد خبر: ۱۶۹۵۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

کد خبر: ۱۶۹۴۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳

کد خبر: ۱۶۹۲۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۹

کد خبر: ۱۶۹۱۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۸

کد خبر: ۱۶۸۳۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳

کد خبر: ۱۶۸۳۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳

کد خبر: ۱۶۸۳۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲

کد خبر: ۱۶۸۱۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۸

کد خبر: ۱۶۴۳۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

معاون اشتغال وزیر کار با تشریح جزییات طرح جدید پرداخت بیمه بیکاری گفت: افرادی که دوره‌های کارورزی را گذرانده باشند و در جایی مشغول به کار شوند، وزارت کار سهم بیمه کارفرمای آنها را می‌پردازد.
کد خبر: ۱۶۴۲۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۹

کد خبر: ۱۶۳۹۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲

کد خبر: ۱۶۱۸۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

کد خبر: ۱۶۱۸۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

کد خبر: ۱۶۱۶۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲

کد خبر: ۱۶۱۲۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۵

کد خبر: ۱۶۱۱۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

کد خبر: ۱۵۸۶۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

کد خبر: ۱۵۷۶۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۳

کد خبر: ۱۵۷۵۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۲